Wijkbudget Hunnerberg

Het wijkbudget is bedoeld voor ideeën van bewoners om de wegen, paden, pleinen, het groen en de speelvoorzieningen in de wijk mooier te maken of te verbeteren. De hoogte van het budget is gebaseerd op de oppervlakte openbare ruimte en het aantal woningen in de wijk.

Het wijkbudget voor 2020 is besteed aan beplanting voor het Kops Plateau, een Jeu de Boule baan in de Barbarossastraat, het plaatsen van een zwerfkei bij het Plantsoenhek op de Batavierenwegen en het omvormen van een speelplek. Het overige wijkbudget is besteed aan het algemeen onderhoud in de wijk zoals het rechtleggen van stoeptegels.