Verlaging snelheid Nieuwe Ubbergseweg

De snelheid op de Nieuwe Ubbergseweg zou naar beneden moeten worden gebracht vanaf dit punt tot aan het Trajanusplein,

vanwege de gevaarlijke situatie bij de fietsoversteekplaats en afslag Ubbergseweg

vanwege de fijnstofoverlast voor de vlak boven de weg gelegen woningen

vanwege de geluidsoverlast voor deze woningen (door verkeer, maar ook door het geclaxoneer bij de gevaarlijke situatie)

Initiatiefnemer
Deelnemers

Criteria

0 / 1
Toestemming eigenaar weg om mogelijkheden te onderzoeken / uit te werken
0 / 100
Onderzoek op technische - verkeerskundige mogelijkheden (in % uitgedrukt)
0.0%
Draagvlak creëren voor plan bij nader te bepalen doelgroepen (in % uitgedrukt)

Feedback van de gemeente

Mail gestuurd 24-12-2018 naar initiatiefnemer om wederzijdse verwachtingen in dit dossier te bespreken. JS 24-12-2018

Mail gestuurd 24-12-2018 naar initiatiefnemer om wederzijdse verwachtingen in dit dossier te bespreken. JS 24-12-2018

Eerder heb ik u geadviseerd. Graag hoor ik vanuit bewoners wat de stand van zaken is. Is er nog ondersteuning nodig vanuit de wijkregisseur?

De naam van de wegbeheerder van de provincie: de heer Bob de Jong. Voor geluidsoverlast kun je het best contact opnemen met Paul Driessen van de Omgevings Dienst Regio Nijmegen (ODRN) als uitvoeringsorgaan van de provincie. Contact ODRN via: https://www.odregionijmegen.nl/ Overige info: zie in bijlage: onder bestanden. Als u afspraken maakt met provincie / ODRN en u verwacht mij daarbij aan te schuiven dan graag in overleg de afspraak plannen. Ik ben van 27-8 t/m 24-9 met vakantie. JS 8-8-2018

Met initiatiefnemer en enkele bewoners Keizer Karel flat gesproken. Voor de inhoud verwijs ik u naar de bijlage die hangt rechts op deze pagina onder bestanden. Concrete afspraken: de gemeente geeft de namen door van de wegbeheerder en ambtenaar lucht & geluid van de provincie. Bewoners gaan zelf in overleg met de provincie, eventueel - indien gewenst - ondersteund door de wijkregisseur openbare ruimte. Er wordt door de gemeente uitgezocht welke grondslag er is om van een provinciale weg een gemeentelijke weg te maken.

Afspraak gemaakt met initiatiefnemer op dinsdag 24 juli om 10.30 uur op locatie om wijkwens ter plekke toe te lichten. Belangstellenden kunnen aansluiten. Welkom!

Beste initiatiefnemer, Proficiat, uw wens heeft veel ondersteuning gekregen. Wij nodigen u van harte uit om samen met ons deze wens verder uit te werken. Normaal gesproken wordt In de uitwerkingsfase onderzocht of het plan voldoet aan technische (verkeerskundige), beleids-matige en financiële voorwaarden en wordt het draagvlak in de wijk verder onderzocht. Omdat het hier gaat om een wens over een provinciale weg, is het maar de vraag of en in hoeverre de gemeente Nijmegen hier invloed op heeft. Ook is nog geheel onduidelijk wat die ingrepen (kunnen) zijn. Dit onderzoeken we samen met u. Mocht blijken dat we hierin toch geen invloed hebben, de kosten vele malen hoger zijn dan het toegekende wijkbudget etc., kijken we of het plan aangepast kan worden. Als we er echt niet uit komen, dan wordt een andere wens uitgewerkt. Laat u uw buurt-genoten weten dat zij uw plan kunnen volgen via MijnWijkplan? Samen maken we de wijk.

Op woensdag 30 mei nog een ondersteuning via mail ontvangen: "bij deze laat ik U weten dat ik het ingediende wijkplan van Dhr. Frits Hendriks steun".

Op maandag 28 mei ook nog ondersteuning via mail ontvangen met volgende toelichting: we zijn er voorstander van dat de maximum snelheid wordt terug gedrongen. Daarnaast denken wij dat de gemeente Nijmegen ook kan kijken welke andere maatregelen er getroffen kunnen worden om de geluidsoverlast van deze weg te verminderen.

Op dinsdag 29 mei nog een ondersteuning op papier ontvangen: " Bij deze laat ik U weten dat ik het ingediende plan van dhr. Frits Hendriks steun "

Eind mei wordt de balans opgemaakt voor de wijkwensen in uw wijk. Op basis van likes / papieren ondersteuningen wordt een keuze gemaakt welke wijkwensen voor wijkbudget in aanmerking komen en verder uitgewerkt worden. U hebt nog tot einde van deze maand de tijd om uw buurtgenoten likes te laten uitdelen op mijn wijkplan of eventuele ondersteuningen op papier af te geven bij de wijkregisseur. Ik wens u hierbij nog veel succes.

Dank u voor het plaatsen van uw idee op mijnwijkplan. Fijn dat u ons digitale platform hebt gevonden! Het is belangrijk dat uw idee ondersteund wordt door de wijk / wijkbewoners. Probeer uw buurtgenoten naar mijn wijkplan te krijgen voor het uitdelen van hartjes en te reageren op uw idee! Succes!

Reacties

Joepie! Gisteren heeft de Nijmeegse gemeenteraad ingestemd met een motie om als gemeenteraad, met steun van het college van B&W, een brief te schrijven aan Provinciale en Gedeputeerde Staten van Gelderland om de snelheid te verlagen op de Nieuwe Ubbergseweg N325 onder het motto "50 is het nieuwe 80". Het is een vreugdevolle stap, maar zeker nog niet de laatste. Zie de motie van PvdA, GroenLinks, D66 (en PvdD) via https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Nijmegen/be8f7592-555c-449e-942e-f702d2e55cb5

Antwoord

Update en oproep Verlaging Snelheid Nieuwe Ubbergseweg N325 is een thema dat leeft in onze buurt. Hoe kan het ook anders? We hebben elke dag te maken met de onveiligheid, het geluid en andere onnodige overlast. En dat al jaren. 2020 biedt echter nieuws! Op 15 januari van 20.30 tot 21.15 uur discussieert de gemeenteraad over ‘onze weg’. De fracties van PvdA, D66 en GroenLinks hebben het initiatief van ons overgenomen. Zie https://tinyurl.com/VSNU1501 voor de stukken, waaronder onze laatste brief aan de gemeenteraad. Wilt u onze gezamenlijke actie nogmaals steunen? Kom langs bij de discussie in het stadhuis en laat zien hoe sterk Verlaging Snelheid Nieuwe Ubbergseweg N325 leeft. Zo begint 2020 best wel mooi. Alle goeds voor de rest van het jaar!

Antwoord

Maak een 'rotonde', want daar is ruimte voor, of plaats 'drempels'. Want enkel 'n verkeersbord met de aanduiding "50 km". gaat niet werken, als er geen ( = permanente-) sanctie op staat (bijv. d.m.v. onopvallende camera's).

Antwoord

Mooie ideeen, maar voorlopig niet haalbaar. Dus gaan we voor een goedkope maatregel

Antwoord

En een snelheidsverlaging verlaagt wel degelijk de snelheid. De meeste mensen zijn zo slecht nog niet.

Antwoord

Op 16 juni waren we bij Studio De Streek op RN7: https://rn7.nl/radio-gemist/studio-de-streek-77 (vanaf 34 minuten)

Antwoord

Op 12 juni waren we bij de gemeenteraad om in te spreken: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Nijmegen/3e22d702-be5d-4d36-af8a-00a2147fa1da (Politieke Avond Nijmegen 12 juni Barbarossakamer vanaf 12 minuten)

Antwoord

Onze brief aan de gemeenteraad is goed ontvangen en staat op de agenda in juni. Op 12 juni spreken we in bij de gemeenteraad om ons punt te verduidelijken en in gesprek te gaan. Bewonersplatform Hunnerberg Panorama en Wijkcomité Oost hebben hun steun uitgesproken voor onze vraag om Verlaging Snelheid Nieuwe Ubbergseweg. Komend weekend gaan we huis aan huis flyeren, zodat iedereen zijn/haar steun kan betuigen. Wil je meehelpen? Stuur mij even een mailtje: fephenAThotmailPUNTcom. Samen zorgen we ervoor.

Antwoord

We gaan weer een stapje verder. Na polsen van de gemeenteraadsfracties en contact met provincieambtenaren willen we het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad hebben. Wil je meedenken? Wil je ondersteunen, bijvoorbeeld met je VVE of bewonersclub? Graag! fephenAPENSTAARTJEhotmailPUNTcom

Antwoord

Mooi dat partijen in de gemeenteraad aandacht hieraan besteden. Dat geeft hoop. We merken geregeld dat het oversteken van de weg ter hoogte van het Vrouwendal gevaarlijk is. De helling omlaag nodigt blijkbaar uit tot hard rijden. De coöperatieve houding van de verantwoordelijke ambtenaar bij de provincie is ook goed nieuws! Iris en Jan Willem Bennema

Antwoord

Een kleine update: Enkele partijen in de gemeenteraad hebben ons punt opgepakt. Het verleggen van de komgrens is de eerst aangewezen mogelijkheid. De verantwoordelijke provincieambtenaar vindt dit ook een interessant idee en kijkt of de provincie hieraan kan meewerken. Voorlopig dus nog gestage voortgang.

Antwoord

Afgelopen woensdag hadden we een vruchtbare bijeenkomst. Op drie fronten gaan we over tot actie. We proberen een afspraak te maken bij de provinciale ambtenaar. Tevens sturen we een brief aan de Nijmeegse gemeenteraadsfracties. Ook brengen we onze zorgen in de lokale media; afgelopen donderdag stond er al een ingezonden brief in De Gelderlander.

Antwoord

Ja, we gaan weer verder. Na vakantie en wat informatieve gesprekken met o.a. politici heb ik een plannetje van aanpak en een brief opgesteld. Graag nodig ik alle 'deelnemers' uit voor een overleg op woensdag 23 oktober. Kort dag, maar er zijn dan ook wat actuele zaken waar we goed bij kunnen aansluiten. Wil je meedoen? Stuur me dan even een mailtje via fephenAThotmail.com.

Antwoord

Je zult wel 24 oktober bedoelen. Waar en hoe laat?

Antwoord

Dat bedoel ik inderdaad WOENSDAG 24 OKTOBER. Het kan wat mij betreft om 19.30 uur bij mij thuis, maar het zou daarom goed zijn te weten hoeveel mensen er komen.

Antwoord

Mooi dat de gemeente het plan heeft doorgeschoven naar de volgende fase. Dat mocht ook wel met een zo breed gedragen voorzet. De gemeente houdt wel meteen wat slagen om de arm. Dat doet een beetje af aan het goede gevoel om samen de wijk te maken, maar dat komt wel goed, denk ik. Natuurlijk weten wij dat de weg provinciaal is, natuurlijk weten wij dat wegaanpassingen peperduur zijn en al snel het budget overschrijden. Wel kunnen we samen -bewoners en gemeente- ook rond deze snelweg Nijmegen tot de groene en gezonde hoofdstad van Gelderland maken. We wachten de uitnodiging voor een gesprek met de gemeente nu af.

Antwoord

Rotondes halen snelheid er vanzelf uit, verhogen de veiligheid, en de doorstroming is beter dan bij kruispunten.

Antwoord

Is de afspraak voor morgen om 10.30 op jouw adres? Gaat de afspraak überhaupt nog door?

Antwoord

Met 'jouw adres' bedoelde ik het adres van Frits Hendriks.

Antwoord

We verzamelen bij de gevaarlijke situatie Nieuwe Ubbergseweg - Ubbergseweg; aan de Hunnerbergzijde is daar een parkeerplaatsje.

Antwoord
Gepromoveerd naar In uitwerking op 29-06-2018

In de maand mei hebben we veel steun verzameld voor dit wijkidee. Dank aan iedereen die daar aan heeft meegewerkt door te liken, het erover te hebben, te mailen naar Jolande Spierings en/of brieven te verspreiden. We hebben laten zien dat er een probleem is en dat we graag constructief willen meedenken. Vanaf juni is de gemeente aan zet. We wachten in spanning en vertrouwen af. Veel dank en tot binnenkort.

Antwoord

Handhaving dmv flitspaal onontbeerlijk ! Heb 25 jaar op de Berg en Dalseweg (50 km) gewoond tussen "het Molentje" en de Sint Maartenskliniek en daar werd het na 18 uur een racebaan.....

Antwoord

Beste W. Peters, het is voor gewone burgers helaas lastig dit soort technische data te achterhalen; net iets waar we op de (zorgplicht van de) gemeente mogen vertrouwen. Hoe dan ook steunen inmiddels al meer dan 30 wijkbewoners dit initiatief. Zij delen misschien allemaal één of meerdere van deze ervaringen: 1) Als je de was op het balkon hangt, begint die al snel minder fris te ruiken; 2) bij op een kier gezette ramen zie je de vensterbanken wekelijks bepoederd met roetdeeltjes 3) proefondervindelijk valt elk weekend de overschrijding van iedere redelijke geluidsnorm, vooral door motoren, gemakkelijk zelf vast te stellen; 4) nog afgelopen zaterdag (26-5-2018) vond een dodelijk ongeval plaats; de Nieuwe Ubbergseweg wordt sowieso vaker afgesloten bij 'lichtere' ongevallen, voor het opruimen van blikschade (zie ook de berichten hieronder). Uw vraagtekens zijn weinig bevorderlijk voor het slagen van deze actie. Wellicht kunt u deze verdere onderbouwing niettemin van harte onderschrijven?

Antwoord

Ik sta helmaal achter dit initiatief

Antwoord

Zijn er cijfers bekend over de 3 punten die worden genoemd? Zijn fijnstof en geluidsoverlast hoger dan toegestaan of hoger dan op andere plekken in Nijmegen? Gebeuren er veel ongelukken op de oversteekplaats? Cijfers hadden de argumenten in deze wens kracht bij kunnen zetten.

Antwoord

Beste W. Peters, het is voor gewone burgers helaas lastig dit soort technische data te achterhalen; net iets waar we op de (zorgplicht van de) gemeente mogen vertrouwen. Hoe dan ook steunen inmiddels al meer dan 30 wijkbewoners dit initiatief. Zij delen misschien allemaal één of meerdere van deze ervaringen: 1) Als je de was op het balkon hangt, begint die al snel minder fris te ruiken; 2) bij op een kier gezette ramen zie je de vensterbanken wekelijks bepoederd met roetdeeltjes 3) proefondervindelijk valt elk weekend de overschrijding van iedere redelijke geluidsnorm, vooral door motoren, gemakkelijk zelf vast te stellen; 4) nog afgelopen zaterdag (26-5-2018) vond een dodelijk ongeval plaats; de Nieuwe Ubbergseweg wordt sowieso vaker afgesloten bij 'lichtere' ongevallen, voor het opruimen van blikschade (zie ook de berichten hieronder). Uw vraagtekens zijn weinig bevorderlijk voor het slagen van deze actie. Wellicht kunt u deze verdere onderbouwing niettemin van harte onderschrijven?

Antwoord

zaterdag 26 mei was het weer raak , een vreselijk verkeersongeluk op de Nieuwe Ubbergseweg , met heel veel hulpverlening waaronder een traumahelicopter, waarschijnlijk veroorzaakt door een inschattingsfout van een automobilist die verrast werd door de hoge snelheid van het aanstormende verkeer. Hoe lang moet het nog duren ,wat moet er allemaal nog gebeuren voordat men tot inzicht komt om de maximumsnelheid te verlagen naar 50 km/uur

Antwoord

Bewoners van Flat Pays Bas (Batavierenweg) hebben al in 2015 bij de provincie hierop aangedrongen. Wij hebben er op gewezen dat op de A325 (Arnhem-Nijmegen) destijds een snelheidsbeperking gold wegens geluidoverlast. Dat stond er expliciet bij. Het kan dus best, maar destijds heeft de provincie helaas ons verzoek afgewezen.

Antwoord

Jammer dat jullie als flat Pays Bas in 2015 geen succes hebben gehad bij de provincie. Daarom is het des te belangrijker om dit keer met meer flats tegen deze misstand te protesteren.

Antwoord

Ja, natuurlijk! Ik sta helemaal achter jullie actie. Veel succes!

Antwoord

Goed idee en moet van kracht zijn voor beide rijrichtingen en inderdaad handhaven met flitspalen. Het is volgens mij een provinciale weg maar ik hoop dat de argumenten voldoende zijn om ook die partij te doen inzien dat het nodig is.

Antwoord

Goed idee. En inderdaad handhaven d.m.v. een flitspaal!

Antwoord

Voor de her-asfaltering mocht het verkeer hier niet harder dan 50km. Nu scheurt al het verkeer er op los over het kruispunt o.a. Auto's toeteren om de haverklap voor fietsers en voetgangers op het kruispunt. 80km is hier veel te hard. Liever vanaf het tankstation pas 8okm zoals voorheen.

Antwoord

Het 1e dodelijk slachtoffer is vandaag gevallen, ik vrees dat het niet de laatste zal zijn zolang je hier ,onnodig, 80km mag rijden.Wij horen zeer vaak (vracht)verkeer hevig en langdurig claxonneren bij het kruispunt, waar ook jonge fietsers moeten oversteken en pubers van NotreDame!

Antwoord

Prima idee, maar kan niet slagen zonder regelmatige snelheidscontrole

Antwoord

Jammer dat een stadsweg in zo’n groene omgeving uitnodigt tot hard rijden, lawaai maken en uitstoot van uitlaatgas en fijnstof! 50 km/h als snelheidslimiet is hier op zijn plaats.

Antwoord

Jammer dat een stadsweg in zo’n groene omgeving uitnodigt tot hard rijden, lawaai maken en uitstoot van uitlaatgas en fijnstof. Met 50 km/h

Antwoord

wij hebben heel veel last van de geluidsoverlast enz ,het is is ook heel gevaarlijk om over te steken als wandelaar of met de fiets , met gevaar voor eigen leven tracht men de vluchtheuvel te bereiken terwijl op die plek aanstormend verkeer langs je heen suist , daarna tracht men heelhuids aan de overkant te komen . De snelheid moet gewoon naar 50 km/uur ,Heel veel motorrijders en automobilisten schijnen het leuk te vinden om met vol gas de heuvel op te rijden waardoor wij op de Sterreschansweg ( Keizerkarel flat) in onze achtertuin elkaar nauwelijks kunnen verstaan.

Antwoord

Een heel goed idee. Maar hoe handhaven. Dan toch met een flispaal.

Antwoord

Flitspaal.

Antwoord

Die motoren die hier geregeld rijden zijn heel erg, maar eigenlijk is al het verkeer met de nu toegestane snelheid te veel. Wij zijn voor een 50-kilometergrens en een strenge controle daarvan.

Antwoord

Worden er überhaupt nog geluidsnormen gehandhaafd voor het verkeer in en rond Nijmegen, in het bijzonder motoren, die soms een echt onvoorstelbare hoeveelheid herrie produceren dit tot in Duitsland is te horen? Het zou goed zijn als een vertegenwoordiger van de gemeente of provincie eens een dag komt luisteren, en vervolgens gepaste maatregelen laat nemen. Als er in deze zone al enigszins redelijke maxima gelden voor het betreffende lawaai, worden die hier zonder twijfel structureel overschreden.

Antwoord

Inderdaad et name motoren veroorzaken de meeste herrie

Antwoord
Idee is ingestuurd op 10-04-2018