Toegankelijkheid pleintje Pater Brusselerstraat

De toegang naar het pleintje aan de Pater Brusselerstraat wordt geblokkeerd door geparkeerde auto's. De vuilophaaldienst (DAR) laat huisvuilzakken staan omdat ze er niet bij kunnen. Gevaarlijke situaties kunnen ontstaan als de Brandweer er niet goed bij kan.

Dat probleem zou opgelost kunnen worden door het parkeren aan het begin van het pleintje onmogelijk te maken met een stukje groen of paaltjes. Met de belanghebbende bewoners is al afgesproken daar niet meer te parkeren. Voor 'vreemden' geeft dit de nodige duidelijkheid. 

Initiatiefnemer
Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

De toegankelijkheid kan een probleem zijn voor grote wagens zoals van de Dar en de brandweer. Ook met een caravan achter de auto is uit- en inrijden een probleem als er dicht bij de hoek geparkeerd wordt. Ik ondersteun van harte het ingebrachte idee!

Antwoord
Idee is ingestuurd op 03-06-2020