Toegankelijkheid pleintje Pater Brusselerstraat

De toegang naar het pleintje aan de Pater Brusselerstraat wordt geblokkeerd door geparkeerde auto's. De vuilophaaldienst (DAR) laat huisvuilzakken staan omdat ze er niet bij kunnen. Gevaarlijke situaties kunnen ontstaan als de Brandweer er niet goed bij kan.

Dat probleem zou opgelost kunnen worden door het parkeren aan het begin van het pleintje onmogelijk te maken met een stukje groen of paaltjes. Met de belanghebbende bewoners is al afgesproken daar niet meer te parkeren. Voor 'vreemden' geeft dit de nodige duidelijkheid. 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Dank u voor het plaatsen van uw idee op MijnWijkplan. Verkeersveiligheid is een belangrijk thema dat zich niet leent voor participatie. Wanneer wij een melding over een verkeers(onveilige) situatie binnen krijgen, verzamelen we verschillende gegevens over de locatie en situatie. Als daaruit blijkt dat de situatie niet aan de gestelde normen voldoet beslist de gemeente om dit aan te pakken. Wij bespreken uw idee tijdens het verkeersoverleg en geven u een terugkoppeling via de mail. Om deze reden wordt dit idee naar het archief verplaatst. Mocht u meer of andere ideeën hebben, dan zien wij deze graag tegemoet op MijnWijkplan.

Reacties

De toegankelijkheid kan een probleem zijn voor grote wagens zoals van de Dar en de brandweer. Ook met een caravan achter de auto is uit- en inrijden een probleem als er dicht bij de hoek geparkeerd wordt. Ik ondersteun van harte het ingebrachte idee!

Antwoord
Idee is ingestuurd op 03-06-2020