Hunnerberg en WO II

Nijmegen kent een rijke historie, onze wijk speelt daarin een belangrijke rol. Denk maar aan de Romeinen die over het tracé van de Barbarossastraat marcheerden. En van die Romeinen is van alles terug te vinden.

Echter niet van de recente historie die zo belangrijk was voor het huidige uiterlijk van ons deel van de stad. De bombardementen en vooral de gevechten in september '44 en het daarna frontstad zijn, heeft een onuitwisbaar stempel op de wijk gedrukt. Maar je moet het wel weten!!!! Zonder al deze gebeurtenissen was er bijvoorbeeld geen Estel-gebouw, geen sterflats, geen Belvoir. Kijk maar op de kaart hierboven. Onze wijk ligt op de route van de landingsvelden bij Groesbeek naar de brug. Een verbinding via het Bevrijdingsmuseum in beelden met foto's, verhalen en panelen zou een aanwinst zijn voor de beleving. Maar daarvoor is ook een verbinding met andere wijken nodig, met het centrum zeker, maar ook de resten van de houten palen op het strand bij de Stadswaard horen erbij. Ook de Wiardi Beckman bank kan hierbij opgenomen worden. Ik denk op zijn minst aan een (wandel) route met panelen.

Maar dat vergt nogal wat en is breder dan alleen Hunnerberg.

Er zijn al dingen waar op aangesloten kan worden, zoals de wandelingen van het Gilde en het routeboekje: "Brandhaarden bevrijding" en een aantal panelen van het Airbornepad. Van belang is ook de vestiging van een informatiepunt in de Lindenberg (februari 2019) en de komende herdenkingen van 75 jaar bevrijding.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Wilt u ons laten weten of u deze wens nog op Mijnwijkplan wil laten staan? U kunt ook contact opnemen met de Wijkregisseur Helen Franken via het e-mailadres: h4.franken@nijmegen.nl of 06-51499701

Om uw wens uit te werken is het belangrijk dat er draagvlak is voor het idee. Op dit moment heeft uw idee voor een wandelroute met panelen onvoldoende hartjes en/of reacties vanuit de wijk om verder uitgewerkt te worden. Voor een omvangrijke wens als deze, zijn minimaal 50 ondersteuningen nodig. Dit kunnen hartjes, reacties of handtekeningen zijn. Wanneer deze ondersteuning er is, wordt de wens verder uitgewerkt. Dan wordt gekeken of het plan technisch, financieel en beleidsmatig haalbaar is.

Beste initiatiefnemer, hartelijk dank voor het delen van uw wens op MijnWijkplan. Er zijn meerdere wensen ingediend. Hoewel uw wens steun heeft gekregen, zijn er andere wensen die meer steun hebben ontvangen en voor inzet wijkbudget 2018/ uitwerking in aanmerking komen; deze wensen zijn inmiddels naar de uitwerkingsfase verplaatst. Wij verwachten dat hiervoor het gehele wijkbudget nodig is. Mochten de geselecteerde wensen niet aan de noodzakelijke voorwaarden voldoen dan kan uw wens misschien alsnog voor uitwerking in aanmerking komen. Mocht uw wens niet uitgevoerd worden uit het wijkbudget voor 2018, dan kunt u meedingen naar het budget voor 2019. U kunt uw wens laten staan en verder gaan met het verzamelen van ondersteuning hiervoor. Hoe meer ondersteuning, hoe beter! Uiteraard kunt u meepraten over de wensen die nu uitgewerkt worden op MijnWijkplan. Blijft u meedenken en uw wensen voor de wijk delen via MijnWijkplan? Samen maken we de wijk!

Eind mei wordt de balans opgemaakt voor de wijkwensen in uw wijk. Op basis van likes / papieren ondersteuningen wordt een keuze gemaakt welke wijkwensen voor wijkbudget in aanmerking komen en verder uitgewerkt worden. U hebt nog tot einde van deze maand de tijd om uw buurtgenoten likes te laten uitdelen op mijn wijkplan of eventuele ondersteuningen op papier af te geven bij de wijkregisseur. Ik wens u hierbij nog veel succes.

Dank u voor het plaatsen van uw idee op mijnwijkplan. Fijn dat u ons digitale platform hebt gevonden! Het is belangrijk dat uw idee ondersteund wordt door de wijk / wijkbewoners. Probeer uw buurtgenoten naar mijn wijkplan te krijgen voor het uitdelen van hartjes en te reageren op uw idee! Succes!

Reacties

Iedereen bedankt voor het ondersteunen van mijn idee. Hopelijk gaat het gehonoreerd worden. We maken er wat van.

Antwoord

Leuk idee!

Antwoord

Een heel goed plan.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 18-04-2018