Berg en Dalseweg 295

Op 22 maart 2018 heeft de gemeente Nijmegen een informatieavond over de schoollocatie Berg en Dalseweg 295 georganiseerd. Op deze avond hebben we de kaders en ambities voor woningbouw op deze plek toegelicht. De komende tijd gaan we er aan het werk. In deze brief leest u meer over het werk en de stand van zaken voor de herontwikkeling van school naar woningen. 

Half januari gaan we op de locatie aan het werk
Op de plek waar nu de school staat was vroeger een steengroeve. De steengroeve is opgevuld met verontreinigd materiaal en we verwachten dat daar munitie ligt. Dat baseren we op onderzoek in het historisch archief en bodemonderzoek ter plekke. We gaan de bodem saneren en de munitie die we vinden verwijderen. Dit is een veilig en gecontroleerd proces, dat gedaan wordt door specialisten. Het proces duurt ongeveer een half jaar.

We werken zoveel mogelijk op het terrein zelf
U zult dus weinig last hebben van vrachtverkeer of andere auto’s in uw straat. Waar gewerkt wordt zijn natuurlijk bouwgeluiden. Deze proberen we zoveel mogelijk te beperken. Dat doen we onder andere door te werken op normale werktijden.

We gaan het schoolgebouw slopen en materialen uit de grond verwijderen
We onderzoeken alle grond tot een diepte van ongeveer 4 meter op munitie. We halen de grond door een zeefmachine om munitie te scheiden en veilig te verwijderen. De grond wordt gekeurd en in depots opgeslagen op het terrein. Uiteindelijk plaatsen we de grond terug en brengen we een leeflaag aan. Dat maakt de locatie geschikt voor woningbouw. Een groot deel van de bomen en struiken moet hiervoor worden verwijderd. Het behouden is onmogelijk, anders kunnen we de grond niet goed onderzoeken op munitie en de materialen niet verwijderen. Uiteindelijk planten we meer bomen terug dan er op dit moment staan in de huidige situatie. Een groot deel van de bomen aan de rand van de locatie blijven staan. 

In de loop van dit jaar bent u welkom op een informatieavond
Uiteindelijk komen er 69 woningen op het terrein. Tijdens de informatieavond lichten wij en de ontwikkelaar, Van Wijnen Projectontwikkeling Oost, de plannen en het vervolgproces toe en kunt u er vragen over stellen. We hopen dat we tegen die tijd weer fysiek bij elkaar kunnen komen op een verantwoorde manier. Als dat nog niet het geval is, dan houden we de informatieavond digitaal. Na deze avond gaan we een bestemmingsplan maken. Dit is een juridische vertaling om het bouwplan mogelijk te maken. Hierover krijgt u op tijd meer informatie.

Initiatiefnemer
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Voor vragen kunt u contact opnemen via 024-3293036 of per e-mail via bergendalseweg@nijmegen.nl. Berichten op MijnWijkplan worden niet beantwoord.

Reacties

Als aanwonende ben ik erg benieuwd naar de bouwplannen en met name naar de consequenties hiervan voor de tegenoverligende woningen aan de Berg en Dalseweg. Komen er bv voldoende parkeerplaatsen op het terrein of moeten wij rekening houden met een nog grotere parkeerdruk aan de Berg en Dalseweg dan nu het geval is? Dit laatste is zeer onwenselijk! In zijn algemeen is uw bericht erg vaag over wat er gaat gebeuren, hoe het gaat gebeuren en wanner het gaat gebeuren. Kortom, een knap staaltje vaagheid!

Antwoord

Ik ben heel benieuwd naar de woningen en appartementen.

Antwoord

Ben erg benieuwd naar de nieuwbouwplannen. In welke prijs categorie komen ze te liggen? Woningen en/of appartementen?

Antwoord

Is er al meer bekend over tijdstip van afronding, zijn er al animatietekeningen vd inrichting van het terrein en/of vd te vestigen appartementen en is de info-avond al ingepland uiteraard met het voorbehoud vd loc down?

Antwoord

Erg benieuwd waar woningen en appartementen gebouwd worden , 69 woningen heb ik vernomen , hoe worden die verdeeld ?

Antwoord
Idee is ingestuurd op 07-01-2021