Resultaten onderzoek speelplaatsen Hunnerberg

Gezond spelen in Hunnerberg

De bodem is een stuk schoner dan vroeger. Toch is de grond niet overal schoon. Door eeuwenlang gebruik zit op verschillende plekken lood in de bodem. Vooral in de oudere wijken. Lood is niet goed voor de gezondheid, vooral bij jonge kinderen. We hebben daarom onderzocht hoeveel lood er in de grond van de speelplaats aan de Caesarstraat/Drususstraat (Kruisweg Kopsehof) zit.

Wat komt er uit het onderzoek?
Uit het onderzoek komt dat er maar kleine hoeveelheden lood in de grond zijn gemeten. De GGD heeft adviezen gegeven over hoeveel lood er in de grond op speelplaatsen zou mogen zitten. De GGD verdeelt de bodemkwaliteit in drie soorten: voldoende, matige en onvoldoende kwaliteit. De resultaten uit ons onderzoek zijn getoetst aan deze advieswaarden. De grond  op de speelplaats aan de Caesarstraat/Drususstraat is van ‘voldoende kwaliteit’ voor lood.

Op een deel van de speelplaats ligt speelzand. De gemeente gebruikt voor speelzand altijd schoon zand. Spelen op (kunst) gras, of bijvoorbeeld houtsnippers is ook veilig.

Wat hebben we precies onderzocht?
We hebben de bovenste 20 centimeter grond van de speelplaats onderzocht. Dat is de grond waar jonge kinderen mee in aanraking kunnen komen.

Vooral jonge kinderen (0-6 jaar) zijn gevoelig voor lood. Als zij lood binnenkrijgen, heeft dat gevolgen voor hun hersenen. Die ontwikkelen zich dan minder goed. Hierdoor kunnen deze kinderen een iets lager IQ krijgen.

Heeft u vragen over het onderzoek?
Stuur dan een mail naar bodem@nijmegen.nl, of bel naar telefoonnummer 14024 en vraag naar Astrid van Eekeren van bureau Archeologie en Bodemkwaliteit.