Aanleg Jeu de boules baan op 19 juli!

Onlangs zijn bewoners uit de omgeving van de Batavierenweg/Reinaldstraat op de hoogte gebracht van het plan om een dubbele Jeu de Boules baan aan te leggen in het park aan de Barbarossastraat via een brief. Op 29 juni konden bewoners naar het veldje aan de Barbarossastraat komen om uitleg te krijgen hierover en werden zij in de gelegenheid gebracht om vragen te stellen. Het was een erg fijne en gezellige middag waarbij veel bewoners op de hoogte zijn gebracht van het plan. Er was veel enthousiasme vanuit bewoners voor de aanleg van de dubbele Jeu de Boules baan en er zijn geen bezwaren binnengekomen.

Daarom wil de Gemeente jullie op de hoogte brengen dat de aannemer maandag 19 juli zal beginnen met de aanleg van de dubbele jeu de boules baan!

Met vriendelijke groet, namens de initiatiefnemers en de gemeente Nijmegen,

Helen Franken, Wijkregisseur Oost en Zuid

Nicole L’Abee, Kwaliteitsbeheerder spelen/bewegen/ontmoeten

Antoine Dappers, Opzichter spelen

Roos Sebregts, Projectmedewerker participatie