Nieuwe Jeu de boules baan in de Hunnerberg

Al enige tijd geleden hebben bewoners uit de omgeving van de Batavierenweg/Reinaldstraat de gemeente gevraagd om een dubbele jeu de boules baan aan te leggen. Hiervoor hadden zij meer dan 80 handtekeningen verzameld in de buurt en het idee op MijnWijkplan geplaatst.

Op een eerste locatie (tussen de sterflats en het Estel gebouw) voor de jeu de boules baan (tussen de sterflats en het Estel gebouw) kwam vanuit de buurt te veel weerstand. Vervolgens is er een alternatieve locatie gevonden in het park aan de Barbarossastraat, vóór het Belvoir gebouw en het kunstwerk. Omwonenden vonden dit een betere plek en de initiatiefnemers bij nader inzien ook. Alleen bleek deze plek verdacht op niet gesprongen explosieven in de bodem. Dat betekent dat er geen schop de grond in mag, tenzij er eerst een kostbaar onderzoek zou plaats vinden. We hebben met de aannemer een praktische oplossing gevonden door de jeu de boules baan niet “in” maar “op” het gazon aan te brengen.

Deze locatie is getoetst door de gemeente. Kwaliteitsbeheer groen is akkoord. Het park is geen beschermd monument, en volgens een geluidsspecialist van de gemeente ligt het baantje ver genoeg van de bebouwing af. Gezien het gebruik (jeu de boules spel) en de doelgroep (voornamelijk ouderen) is hier geen geluidsoverlast te verwachten. Hier kunnen met gebruikers afspraken over gemaakt worden. We gaan vooralsnog geen banken/picknicktafels plaatsen om te voorkomen dat het een hangplek voor jongeren wordt.

Als gevolg van Corona is het participatieproces stil komen te liggen. Het coronateam van de gemeente heeft geadviseerd om het proces van de aanleg op te schorten. Dit om te voorkomen dat mensen toch in de verleiding komen om met meerdere personen op korte afstand van elkaar te verblijven in de openbare ruimte. Nu de maatregelen zijn versoepeld gaan we de draad weer oppakken. Bewoners in uw buurt hebben aangegeven juist nu veel behoefte te hebben om elkaar buiten te ontmoeten en een spelletje te kunnen spelen na vele maanden van sociale isolatie. En de Gemeente juicht spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte van harte toe.

Hoe nu verder? Om eventuele vragen te beantwoorden staan wij op dinsdag 29 juni om 16.30 uur met een aantal bewoners (de initiatiefnemers) in het park om eventuele vragen te beantwoorden. Ook kunt u zich hier melden als u graag een spelletje jeu de boules met buurtbewoners wilt spelen. Bent u niet in de gelegenheid om ons in het park te ontmoeten, dan kunt u uw vraag of opmerking tot uiterlijk 1 juli mailen naar: wijkregisseuroost@nijmegen.nl onder vermelding van het onderwerp: Jeu de boules baan Hunnerberg

Met vriendelijke groet, namens de initiatiefnemers en de gemeente Nijmegen,

Helen Franken, Wijkregisseur Oost en Zuid

Nicole L’Abee, Kwaliteitsbeheerder spelen/bewegen/ontmoeten

Antoine Dappers, Opzichter spelen

Roos Sebregts, Projectmedewerker participatie