Opknappen groenvakken Kaaplandstraat

Opknappen groenvakken
Door ouderdom én de droogte van afgelopen jaren  is er veel beplanting weggevallen in deze groenvakken. De beplanting is in slechte conditie. Hierdoor is een rommelig beeld ontstaan. We gaan de vakken weer op gemeentelijk  groen-niveau brengen.

Bewonersparticipatie
Bovenstaande is wat de gemeente kan bieden. Ik kan me voorstellen dat er andere ideeën voor deze locatie zijn.

Als er een groep bewoners is die interesse heeft om te participeren in deze groenvakken is dit het moment om dat met elkaar op te pakken.
Hierbij is een aantal zaken belangrijk. De buurt moet het plan ondersteunen(er mag niemand zwaarwegende bezwaren hebben).
Een grotere groep bewoners moet participeren. Bij een andere invulling komt het onderhoud bij bewoners te liggen. Wanneer er interesse is gaan wij graag met u in gesprek.

Meedenken en vragen?
Wilt u meedenken en/of heeft u nog vragen? mail dan naar wijkregisseurwest@nijmegen.nl of laat een bericht achter op MijnWijkplan.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Het definitief ontwerp en de planning zijn bekend!
(zie onder bestanden het ontwerp)

De plantvakken worden in het najaar van 2023 ingeplant. Dit in verband met betere groei van de planten.
De boom die op het ontwerp staat wordt wel in het voorjaar ingeplant.

De aannemer zal jullie informeren zodra de uitvoeringsdatum bekend is.

 

Wilt u meepraten over de invulling van de groenstroken bij u in de straat?

Kom dan naar het 'Koffie op de Stoep' moment in de Kaaplandstraat!
Op woensdag 28 september om 14:00 uur gaan wij graag met u in gesprek onder het genot van een kopje koffie en/of thee.

Tot dan!

Reacties

In de week van 14 maart heeft men 2/3 van het plantsoen aangepakt. De voorkant van het plantsoen is sindsdien niet gewijzigd. Voor wanneer staat de voorste helft van het plantsoen in de planning? Het valt me op dat deze in de ontwerpschets wel is ingekleurd, maar er geen beplanting beschreven staat.

Antwoord

Hallo Rhea, Ik heb jouw vraag besproken met de groenadviseur en hij geeft het volgende aan: Op het ontwerp staat per vak welke soort erin geplant is. Het voorste vak werd niet meegenomen omdat dit deel nog voldeed aan het beeld. Hier zal voorlopig ook geen omvorming plaats vinden. De kleuren in het ontwerp geven het type beheer aan. Bijvoorbeeld paars is dan sierplantsoen en oranje bodembedekkers. laat het ons gerust weten als er nog vragen zijn.

Antwoord

Wanneer gaat welke aannemer ons informeren over de uitvoering? De helft van het plantsoen is al gesaneerd en er ligt een paar kuub aarde op de stoep...

Antwoord

Hallo Rhea, Bedankt voor je bericht.De groenadviseur heeft aangegeven dat er voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd voor het planten van een boom. Dit geheel staat los van het inplant project bij jullie in de straat.De aannemer die verantwoordelijk is voor de realisatie van dit project is de Dar. Helaas weten wij nog niet wanneer de beplanting komt en wanneer zij kunnen starten met de werkzaamheden.Zodra er een datum bekend is, zal de Dar jullie per post informeren.Mail ons gerust als er nog vragen zijn of laat het ons weten via de reacties.

Antwoord
Gepromoveerd naar In uitwerking op 14-12-2022

3) Komt er een fysiek inspraakmoment waarop geïnteresseerden mee kunnen kijken naar de ontwerpmogelijkheden die er zijn binnen het 'gemeentelijk groen-niveau'? Antwoord: Ja, op woensdag 28 september om 14:00 uur staan wij bij u in de straat om met u en de andere bewoners in gesprek te gaan over de invulling van de groenstroken en jullie vragen te beantwoorden. | De groenadviseur neemt uw wensen mee in het plan.

Antwoord

Hoi Sara,Dank voor je reactie! Ik ben helaas verhinderd voor het 'inspraakmoment'. Krap 48u vooraf is te kort dag om plannen aan te passen. Daarnaast vermoed ik dat meerdere bewoners verhinderd zijn doordat het inspraakmoment onaangekondigd is en midden op een werkdag valt. Kan er een aanvullend moment gepland worden? Toen de nieuwe straatinrichting werd besproken is dit op een avond ingepland en vooraf met de omwonenden gecommuniceerd.Mvg, Rhea

Antwoord

Hoi Rhea, zou u uw contactgegevens willen mailen naar wijkregisseurwest@nijmegen.nl zodat ik contact met u kan opnemen. Alvast bedankt!

Antwoord

este Rhea, bedankt voor uw reactie! De groenadviseur en ik hebben uw vragen besproken. Hieronder leest u de antwoorden. Aanstaande woensdag 28 september om 14:00 uur staan wij ook bij u in de straat om met u en de andere bewoners in gesprek te gaan over de invulling van de groenstroken. U bent van harte welkom om aan te sluiten:) | Vragen: 1) Wat betekent de kleurcodering van de kaart? Antwoord: Elke type beplanting heeft zijn eigen kleur in ons beheersysteem. In dit geval betekenen roze dat daar vaste planten zitten, de rode markeringen zijn de hagen, de groene stippen zijn de bomen en de paarse markeringen zijn de sierplantsoenen. | 2) Welke planten is men voornemens aan te planten? Antwoord: Wij willen graag met de bewoners in gesprek over hoe zij het zien. Wanneer bewoners bereid zijn om te participeren(onderhouden) dan is er meer mogelijk. Voor nu zijn wij van plan om hier heesters in te planten.

Antwoord

Vragen: 1) Wat betekent de kleurcodering van de kaart? 2) Welke planten is men voornemens aan te planten? 3) Komt er een fysiek inspraakmoment waarop geïnteresseerden mee kunnen kijken naar de ontwerpmogelijkheden die er zijn binnen het 'gemeentelijk groen-niveau'? Wensen: 1) Kunnen de hagen die geruimd worden gebruikt worden om de afgestorven delen van de blijvende hagen weer aan te helen? 2) Worden de bestaande bomen bijgesnoeid tijdens het opknappen? Dit is sinds 2016 niet gebeurd. Van de kleinere bomen wijst de top recht naar beneden omdat deze topzwaar is en niet gesnoeid wordt... 3) Die groendienst wiet geen onkruid tussen bodembedekkers. Verzoek om geen bodembedekkers meer aan te planten maar heesters e.d. Anders komt er snel weer verval in het plantsoen. 4) Ivm heftige allergie verzoek om geen hedera aan te planten.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 12-07-2022