Kaaplandstraat, Retiefstraat en generaal Smutsstraat

De straat wordt eind 2019 / begin 2020 opnieuw worden ingericht. Over de exacte datum worden de aanwonenden nader geïnformeerd. Ten aanzien van de voorgenomen herinrichting zijn twee bewonersavonden geweest waarvoor aanwonenden middels een brief zijn uitgenodigd.

Tijdens de tweede bewonersavond welke heeft plaatsgevonden op 6 juni 2019 is het ontwerp besproken. Dit ontwerp is tot stand gekomen op basis van de door de bewoners aangeleverde informatie tijdens de eerste bewonersavond. De opmerkingen die op het ontwerp het zijn gemaakt, zijn verwerkt in het ontwerp wat hier op mijnwijkplan te vinden is.

Zoals tijdens de bewonersavonden reeds aangegeven zou er door de gemeente nog worden gekeken naar maatregelen die het project duurzamer maken. Eén van de maatregelen waarvan besloten is deze door te voeren is het hergebruiken van de trottoirtegels. In de Ananasstraat, Meloenstraat en Mandarijnstraat hebben we hier positieve ervaringen mee. De rijbanen en parkeervakken worden wel aangelegd in nieuwe straatbakstenen. Ook de betonbanden die de voetpaden opsluiten worden vervangen door nieuwe banden. Verder zullen beschadigde trottoirtegels wel worden vervangen door nieuwe, maar op basis van een inspectie buiten is gebleken dat het grootste deel van de trottoirtegels kunnen worden hergebruikt.

UPDATE 3 juni 2020: De civiele werkzaamheden voor de Kaaplandstraat zijn afgerond, het groen dient nog aangeplant te worden. Dit gebeurd door DAR. In de bijlagen kunt u het groenplan inzien.

Met vragen ten aanzien van de voorbereiding van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met dhr. JW van Schadewijk, jan-willem.van.schadewijk@rhdhv.com

 

 

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Gepromoveerd naar In uitwerking op 04-11-2019
Idee is ingestuurd op 09-05-2019