Jasmijnstraat

De straat wordt eind 2019 / begin 2020 opnieuw worden ingericht. Over de exacte datum worden de aanwonenden nader geïnformeerd. Ten aanzien van de voorgenomen herinrichting zijn twee bewonersavonden geweest waarvoor aanwonenden middels een brief zijn uitgenodigd.

Tijdens de tweede bewonersavond welke heeft plaatsgevonden op 20 augustus is het ontwerp besproken. Dit ontwerp is tot stand gekomen op basis van de door de bewoners aangeleverde informatie tijdens de eerste bewonersavond. De opmerkingen die op het ontwerp het zijn gemaakt, zijn verwerkt in het ontwerp wat hier op mijnwijkplan te vinden is.

Zoals tijdens de bewonersavonden reeds aangegeven zou er door de gemeente nog worden gekeken naar maatregelen die het project duurzamer maken. Eén van de maatregelen waarvan besloten is deze door te voeren is het hergebruiken van de trottoirtegels. In de Ananasstraat, Meloenstraat en Mandarijnstraat hebben we hier positieve ervaringen mee. De rijbanen en parkeervakken worden wel aangelegd in nieuwe straatbakstenen. Ook de betonbanden die de voetpaden opsluiten worden vervangen door nieuwe banden. Verder zullen beschadigde trottoirtegels wel worden vervangen door nieuwe, maar op basis van een inspectie buiten is gebleken dat het grootste deel van de trottoirtegels kunnen worden hergebruikt.

Met vragen ten aanzien van de voorbereiding van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met dhr. JW van Schadewijk, jan-willem.van.schadewijk@rhdhv.com

 

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Gepromoveerd naar In uitwerking op 04-11-2019

Beste Renske, dank voor je reactie. Wij zijn erg blij dat er is geluisterd naar de bewoners en dat het plan is aangepast. Mijn volgende vraag is nu: is er al iets bekend over het lichtplan voor onze straat? Nu wij aan de zuidzijde een trottoir krijgen, zouden er aan deze zijde ook lantaarnpalen geplaatst kunnen worden. Kun je daarover nog iets zeggen? Vernemen het graag van je,

Antwoord

Beste mevrouw H. van Raaij, het lichtplan wordt opgesteld nadat het definitieve ontwerp gereed en getoetst is. Het lichtplan wordt opgesteld op basis van het ontwerp en de geldende normen m.b.t. lichtopbrengst. Op deze wijze worden lichtmasten ingetekend.

Antwoord

gisteravond de 2e bijeenkomst gehad over de herinrichting van onze straat. Een mooi plan, met daarin een aantal "verrassingen" voor de aanwonenden. Geen trottoir meer voor je deur, voor de mensen die aan de zuidkant van de straat wonen. Levensgevaarlijk, voor de kleine kinderen die aan die zijde van de straat wonen. Hele discussie geweest, maar het plan ligt er al. Parkeerplaatsen strak tegen je tuingrens aan! Auto's nóg dichter voor je raam. Dat de bewoners aan de zuidkant hier écht niet blij mee zijn, is duidelijk. De ontwerpers gaan er opnieuw naar kijken, om tot een passende oplossing te komen. Wordt vervolgd! Waar we allemaal wel erg blij mee zijn, is het feit dat de straat, waarschijnlijk, éénrichtingsverkeer wordt!!

Antwoord

Beste heer Van Raaij, Er is inderdaad een discussie geweest over een aantal ontwerpaspectn. Dit betrof inderdaad het trottoir aan de zuidzijde en het (speel)pleintje bij huisnrs. 20-26. Het is zeker juistniet zo dat het plan er al ligt. De bewonersavond is georganiseerd om de op- en aanmerkingen van de bewoners te horen en mogelijk mee te kunnen nemen in het ontwerp. Zo hebben wij in overleg met de gemeente ruimte gevonden in de breedte van de rijbaan en de parkeerstroken, dit heeft geresuteert in een trottoir aan de zuidzijde van 1,20m. Daarnaast wordt het pleintje in trottoirtegels uitgevoerd en worden hier 4 extra parkeervakken en een scheiding middels een haag aangebracht. Dit vanuit de wensen vanuit de bewonersavond. Het aangepast ontwerp is hier op Mijn Wijkplan in te zien, hopelijk is hiermee aan uw verwachtingen tegemoet gekomen.

Antwoord

Renske, het is trouwens mevrouw H. van Raaij ;-)

Antwoord
Idee is ingestuurd op 09-05-2019