Onderhoud Augustijnenbos

De afgelopen jaren is de gezondheid van een aantal (ongeveer 55 ) bomen in het Augustijnenbos achteruitgegaan. Mogelijk hebben de droge periodes van de laatste jaren hier een rol in gespeeld. Vanwege de veiligheid voor bezoekers van het bos en de omgeving zoals de Graafseweg heeft de gemeente een technische inspectie uit laten voeren. Deze inspectie is in september uitgevoerd.

Er is een kapaanvraag gedaan voor 31 bomen
Uit de inspectie is gebleken dat 31 bomen gekapt moeten worden i.v.m. de veiligheid. Voor deze 31 bomen is een kapvergunning aangevraagd.

De natuur wordt tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk beschermd
Ook is er een onderzoek gedaan naar aanwezige dieren en planten. Tijdens het onderzoek zijn er bij zes van de te kappen bomen één of meerdere holtes aangetroffen. Bij deze bomen laten we de stamdelen staan en wordt alleen de kroon verwijderd om de boomveiligheid op korte termijn te behouden. In 2022 vindt er een aanvullend vleermuisonderzoek plaats.

In drie van de te kappen bomen zijn nestkasten aangebracht. De nestkasten fungeren mogelijk als verblijfplaats van vleermuizen en worden voor het begin van het kappen gecontroleerd en verplaatst. Verder komen er in het gebied geen beschermde (dier?)soorten voor of weten we zeker dat de kap geen negatief effect op hen zal hebben. Een aantal dikke stammen, die gekapt worden, zullen voor de natuurontwikkeling achterblijven in het bos.

De bomen worden begin 2022 gekapt.
Als de vergunning is verleend worden de bomen gekapt. Dit zal ongeveer eind februari 2022 zijn.

Vervolg
We blijven de komende jaren het bos monitoren zodat we op tijd kunnen inspelen op veranderende situaties. Als de bomen gekapt zijn beoordelen we hoeveel ruimte er is om nieuwe klimaatbestendige soorten te herplanten.

Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen,  mail uw vraag naar wijkregisseurwest@nijmegen.nl