Park Brakkenstein, herstel park

Park Brakkenstein is toe aan een opknapbeurt. De komende jaren wil de gemeente aan de slag om het historische park te verbeteren. Met herstel van de bomenlanen en het toekomstbestendig maken van het park. Daarvoor wordt in fasen ook een groot aantal bomen gekapt. Dit komt ten goede aan de flora en fauna in het gebied omdat er op deze manier meer ruimte voor andere en nieuwe bomen en groen komt.

14 december vond er een informatieavond plaats waarin wij u de plannen hebben toegelicht. Omdat het park rijksmonument is en bijzonder waardevol, hebben we een gespecialiseerd bureau gevraagd het plan voor het park te maken. Bureau EDM heeft dan ook de presenstie gegeven. 

De gemeente Nijmegen heeft gereageerd op zorgen over het kappen van bomen in Park Brakkenstein. We organiseerden een rondgang op 30 maart 2023 met bewoners, de wijkraad, deskundigen en andere betrokkenen. Feedback leidde tot het kappen van minder bomen:  204 naar 53 bomen verdeeld over 3 jaar. Deze wijzigingen zijn in de lopende vergunning meegenomen. De doelstelling van het plan blijft ongewijzigd. Deze doelstelling is:  het park toekomstbestendig maken, de cultuurhistorische elementen herstellen en de biodiversiteit verbeteren. De bomen die nu op de rooilijst staan zijn vanuit de huidige situatie van het park minimaal noodzakelijk om een goede start met de revitalisering te maken. Over enkele jaren zal dit anders zijn. In de toekomst zullen delen van de lanen vervangen moeten worden. Hiervoor wordt dan indien noodzakelijk per situatie een omgevingsvergunning aangevraagd. Om dit te monitoren, wordt er jaarlijks een schouw in het park gehouden. Dit betekent dat de uitvoering van het plan jaren in beslag neemt. Het gaat om een langdurig traject. Voor elke boom die we weghalen (of al is weggehaald) wordt een nieuwe gepland. Op 16 mei 2023 zijn inwoners en betrokkenen bij park Brakkenstein door middel van een brief hierover geïnformeerd. Ook presenteerde de gemeente  de gewijzigde plannen op 6 juni 2023.

Op 20 februari zijn omgevingsvergunning en de rooivergunning voor Park Brakkenstein gepubliceerd. We hebben de vragen, zorgen en opmerkingen zo zorgvuldig mogelijk meegenomen. We begrijpen dat u wellicht vragen heeft over de beoogde plannen. Op 14 maart organiseert de gemeente Nijmegen daarom een inloopavond waar u kennis kunt nemen van het aangepaste plan.

Vragen en opmerkingen kunt u e-mailen naar parkbrakkenstein@nijmegen.nl

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Zie ook onze bijdragen over de Broedstoofplaatsen voor het Vliegend Hert in stadspark Brakkenstein; https://nijmegen-oost.nl/berichten/lucanus-cervus-100-jaar-radboud-universiteit-2023 De nieuwe vorm van aanpak en herstel van stadspark Brakkenstein, is om de biodiversiteit te helpen vergroten. Zo kunnen oude eiken boomstronken en dooie takken uit het stadspark ook een goede natuurlijke plek krijgen Deze nieuwe aanpak bij het herstel van het stadspark Brakkenstein, zorgen er immers voor om de komst van het 'Vliegend Hert' mee te helpen vergroten. Werkgroep 'Hortus Civitatis' stichting Naturama

Antwoord

Ik vind het echt veel te rigoureus en onnodig dat er bomen worden gekapt. Als zieke/kwetsbare bomen een gevaar worden door bijvoorbeeld vallende takken snap ik het helemaal, maar laten we alsjeblieft geen bomen kappen omdat het dan leuk 'statig' staat. Bomen zijn bomen, en ik vind het park, met alles wat er nu is, prachtig.

Antwoord

Ik snap heel goed dat er zo nu en dan gerenoveerd moet worden, ook in een park. Ik hoop echter wel dat er ook mooie grote bomen over kunnen blijven. Wat is het doel van veel kappen? Ik ben bang dat dat veel te rigoreus zal gebeuren....

Antwoord

Ik kom al veerig jaar bijna dagelijks in park Brakkenstein. Langzamerhand zie ik het park steeds meer verworden tot een plek waar grootschalige evenementen de grasvelden aantasten en waarvoor de paden steeds verder verbreed en verhard worden. Er blijft kortom steeds minder park over. Dit effect wordt nog vergroot door de grote aantallen fietsers die het park doorkruisen en de wandelaars bijna van de sokken rijden. Mag het weer echt een park worden??

Antwoord

Helemaal eens met Linda S over haar pleidooi om het gebied in stand te houden voor loslopende honden. Ik loop hier al jaren met de hond, vaak 2 maal per dag, en ik heb nog nooit overlast gezien. Als er al overlast mocht zijn, dan is dat eerder "tussen hond en hond" met geblaf en wegrennen. Maar dit lossen de honden zelf gewoon op.

Antwoord

Bedankt voor het openstellen van deze mooie plan en de mogelijkheid om hierop te kunnen reageren. Ik zou het mooi vinden als ermee rekening wordt gehouden hoe het park van de mensen die daar komen gebruikt wordt zodat de mensen het park kunnen blijven gebruiken. - en daar hoort bij dat honden hier kunnen loslopen. Er werd eerder geconstateerd dat honden de eekhoren achteraan zitten – maar dat zijn natuurlijk uitzonderingen, bovendien krijgt een hond zo een eekhoorn toch niet te pakken. Hondeneigenaren betalen hondenbelasting, dus ze hebben recht op een losloopgebied. Bovendien zie ik het als toegevoegde waarde dat hier mens en hond bij elkaar kunnen komen. Ik zou het daarom leuk vinden als er hierop wordt ingespeeld, door bijvoorbeeld een waterpunt of parcours te bouwen voor mens en hond.

Antwoord

Het is een rigoureus herstelplan. In de stukken lees ik dat het gaat om flora en fauna beschermen/herstellen. In het park leeft een leuke populatie eekhoorns. Ik zie echter heel vaak dat ze door loslopende honden achterna gezeten worden. Tijdens het afgelopen anderhalf jaar hebben heel veel mensen een hond aangeschaft en die moeten natuurlijk allemaal uitgelaten worden. En er zijn ook steeds veel wandelaars in her park. Wellicht is het te overwegen om het niet meer als losloopgebied aan te duiden.

Antwoord

Er wordt aangegeven dat er erg veel gekapt wordt. Hele laandelen. Is dat nodig? Kan het adviesrapport van boomtotaalzorg worden toegevoegd? Wordt er meer herplant, dan gekapt? Want als er maar een kleine boom wordt herplaatst voor de monumentale bomen dan wordt de biomassa flink minder. Is er een fasering? Door snoei kunnen veel bomen opknappen. Wordt er gekeken naar de waterhuishouding? Droogte en slecht onderhoud worden als oorzaak van de slechte toestand genoemd. In de Groenatlas Nijmegen staan niet de juiste gegevens van de bomen: Locatie, eigenaar en plantjaar zijn vaak fout. Het park is in 1868 al aanwezig. Is er van die tijd geen enkele boom meer over?

Antwoord

Er wordt aangegeven dat er erg veel gekapt wordt. Hele laandelen. Is dat nodig? Kan het adviesrapport van boomtotaalzorg worden toegevoegd? Wordt er meer herplant, dan gekapt? Want als er maar een kleine boom wordt herplaatst voor de monumentale bomen dan wordt de biomassa flink minder. Is er een fasering? Door snoei kunnen veel bomen opknappen. Wordt er gekeken naar de waterhuishouding? Droogte en slecht onderhoud worden als oorzaak van de slechte toestand genoemd. In de Groenatlas Nijmegen staan niet de juiste gegevens van de bomen: Locatie, eigenaar en plantjaar zijn vaak fout. Het park is in 1868 al aanwezig. Is er van die tijd geen enkele boom meer over?

Antwoord
Idee is ingestuurd op 11-06-2021