Bushalte laan van Oost-Indië/Park Fort Krayenhoff

De bewoners van de nieuwbouw zouden heel veel baat hebben bij nog een bushalte voor de bewoners ergens tussen de Honig en Nyma. Bijvoorbeeld bij Park Fort Krayenhoff. Dit is precies tussen de 2 bushaltes in die er nu zijn. 

Er komen wel veel nieuwe appartementen met veel oudere bewoners (waaronder ook mensen met een lichamelijke beperking) maar tot nog toe is er bij de aanleg van bushaltes geen rekening gehouden met deze bewoners. Nu zijn er 2 bushaltes die voor veel mensen te ver weg zijn. Bij de Honig en bij de Nyma. 
Er zit 800 meter tussen de beide bushaltes maar dan moet je nog een stuk verder lopen als je niet aan de Laan van Oost-Indië woont.
We zouden heel graag zelfstandig kunnen reizen maar dat gaat nu niet. Niet iedereen kan zover lopen. 

Het zou geweldig zijn als er ook een bushalte zou komen voor de bewoners van de nieuw gebouwde huizen en appartementen en ook voor de mensen van en rondom de Weurtseweg.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Hallo, we hebben nog steeds niet vernomen of er een bushalte komt voor de bewoners Waalkroon en omgeving Krayenhoff.

Antwoord

Heel goed plan!

Antwoord

Goed initiatief! Verhoogt de mobiliteit en verlaagt autogebruik.

Antwoord

Prachtig initiatief! Met de bus naar de stad zal veel bewoners bewegen om de auto yhuis te laten!

Antwoord

Heel goed idee. Zullen met name veel ouderen heel blij mee zijn….

Antwoord

Helemaal eens met dit initiatief, vooral voor mensen die slecht ter been zijn

Antwoord

Ik heb de gemeente al eerder gevraagd of er een bushalte in onze buurt kan komen. Toen was het antwoord dat er een halte bij de brug zou komen. Deze is er inmiddels, maar dat is nog steeds ver lopen voor de meeste bewoners. Ik sluit me daarom graag aan bij dit verzoek.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 16-11-2022