Asfaltonderhoud Energieweg tussen Gaziantepplein-Industrieplein

Wegwerkzaamheden Energieweg tussen Gaziantepplein-Industrieplein

Vanaf maandag 25 juli gaat van Gelder Aannemingsmaatschappij in opdracht van gemeente Nijmegen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan het asfalt op de Energieweg tussen het Gaziantepplein en Industrieplein. Door de omvang van de werkzaamheden worden deze in 2 fases uitgevoerd.

Op 16 juni hebben aanliggende bedrijven en woningen u een informatiebrief ontvangen met aankondiging van de werkzaamheden. Op 11 juli ontvangen zij een brief met aanvullende informatie over de omleidingen, bereikbaarheid bedrijven en afvalinzameling. Deze brief is ook te vinden bij "bestanden".

Fase 2 – asfaltonderhoud Energieweg tussen rotonde Ambachtsweg en Industrieplein
In de periode vanaf maandag 8 augustus tot en met zondag 21 augustus worden er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de Energieweg in beide richtingen tussen de rotonde Ambachtsweg en Industrieplein.

Omleidingen in fase 2
Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Marialaan, Industrieweg, Westkanaaldijk en Graafseweg. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden in fase 2 wel gebruik blijven maken van de Energieweg.

Bereikbaarheid bedrijven en aanwonenden in fase 2
Bedrijven tussen rotonde Gaziantepplein en Ambachtsweg zijn in deze periode weer bereikbaar vanaf het Gaziantepplein. De rotonde Ambachtsweg is in deze fase ook toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer.  

De bedrijven aan de parallelweg tussen het Industrieplein en de rotonde Ambachtsweg zijn in deze fase bereikbaar vanaf de rotonde Ambachtsweg. Hiervoor wordt het eenrichtingsverkeer op de parallelweg tijdelijk opgeheven. Eerder is met deze bedrijven gecommuniceerd dat zij ook bereikbaar zijn vanaf de Scheepvaartweg, maar door onvoorziene omstandigheden is dit helaas niet mogelijk.

De aansluiting met de Wolfskuilseweg is in deze fase afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. De bedrijven aan de zuidkant van de Energieweg (nr. 3 t/m 17) tussen de Wolfskuilseweg en het Industrieplein zijn in deze fase bereikbaar vanaf de Industrieweg (inrit v.d. Stad).

De bedrijven aan de Handelsweg en Nijverheidsweg zijn bereikbaar vanaf het Industrieplein en de Weurtseweg.

Bus- en hulpdiensten
Door de omvang van de werkzaamheden rijdt de bus in de periode 25 juli t/m 21 augustus een omleiding. Voor meer informatie over de busroute tijdens deze afsluiting kunt u de website van de BRENG raadplegen. De hulpdiensten zijn op de hoogte van de werkzaamheden. Aanwonenden en bedrijven zijn altijd bereikbaar voor de hulpdiensten.

Afvalinzameling
Met de DAR afvalinzamelingsdienst zijn afspraken gemaakt over de inzameling van het huisafval. De dagen van het inzamelen van het huisafval veranderen tijdens de werkzaamheden niet. Wij vragen de bedrijven om particuliere afvalinzamelingsdiensten te informeren over de bereikbaarheid van de containers tijdens de werkzaamheden.

Maaien bermen
Voor de start van de werkzaamheden gaat de gemeente Nijmegen de middenberm maaien om het asfalt op de goede hoogte te kunnen vernieuwen. In de buitenbermen blijven delen planten staan voor de insecten, vogels en kleine zoogdieren. Hierdoor ondervinden de bloemen, insecten, vogels en kleine zoogdieren weinig hinder van de werkzaamheden.

Werkzaamheden brug Oversteek
De wegwerkzaamheden aan de Energieweg worden uitgevoerd omdat de brug de Oversteek in de periode 27 juli t/m 29 augustus is afgesloten voor wegwerkzaamheden en realisatie onderdoorgang aan de noordzijde van de Oversteek. Door deze werkzaamheden te combineren in de vakantieperiode wordt de verkeershinder voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt.

Meer informatie
In de afgelopen periode zijn de tekeningen met bereikbaarheid bedrijven enigszins aangepast. De bereikbaarheid van de bedrijven, omleidingsroutes, wegafzettingen en aanpassingen aan de Energieweg kunt u vinden bij "bestanden".

Wij vragen de bedrijven om de informatie op de website te delen met klanten en leveranciers om zo de overlast tot een minimum te beperken. Wij begrijpen dat de werkzaamheden hinder veroorzaken maar hopen op uw begrip.

Met vriendelijke groet,

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Beste ik werk aan de Factorijweg in de periode dat de werkzaamheden ingepland zijn. Ik ga met de auto of motor naar het werk. Het wordt wel heel moeilijk gemaakt om het werk te bereiken. Zijn er geen andere mogelijkheden zoals een oversteek bij dr. Blecourtstraat en de Dennestraat. Het kan toch niet zo zijn dat ik kilometers moet omrijden en hierdoor extra kosten en reistijd heb? Waarom wordt er niet gekozen om de wegdekken stad uit en stad in apart aan te pakken? Een betere mogelijkheid om de ambachtsweg te bereiken zou zeer welkom zijn. Ook wordt op dit tijdstip de brug "De Oversteek" aangepakt, worden er elektrische fietsen beschikbaar gesteld om toch de Oversteek te kunnen nemen met de fiets?

Antwoord
Idee is ingestuurd op 08-06-2022