Marie Curiestraat

Hieronder vindt u de meest recente informatie over de stand van zaken rondom de nieuwbouwplannen van basisschool Hidaya en de sportzaal aan de Marie Curiestraat. Deze nieuwbouwplannen zijn vertraagd. Hieronder leest u hoe dat zit

Behoefte aan extra ruimte voor Hidaya

Basisschool Hidaya is de laatste jaren flink gegroeid vanwege toegenomen belangstelling. Het schoolgebouw aan de Heiweg 99 is te klein geworden en daarom maakt Hidaya sinds 30 augustus 2021 ook tijdelijk gebruik van een schoolgebouw aan de Akkerlaan.

Omdat de gemeente Nijmegen wettelijke zorgplicht heeft voor de onderwijs-huisvesting van basisschool Hidaya, heeft de Gemeente Nijmegen de afgelopen 1,5 jaar samen met de school en het schoolbestuur naar een definitieve oplossing op een andere locatie gezocht. Daarbij is concreet gekeken naar het terrein aan de Marie Curiestraat. Gezien de huidige marktontwikkelingen in de bouw, zoals de sterk gestegen bouwkosten en zodoende ongunstige omstandigheden om nieuwbouw te realiseren, is het project op pauze gezet.

Vervolg Hidaya

Het zoeken naar een definitieve oplossing voor Hidaya zullen we naar verwachting weer oppakken vanaf schooljaar 2024/2025. Mochten de marktomstandigheden erg veranderen, dan pakken we dit eerder op. We reserveren nu nog de Marie Curiestraat als mogelijke locatie, maar als een andere locatie tegen die tijd beter past dan kan dit nog veranderen.

Nieuwbouwplannen sportzaal

De locatie aan de Marie Curiestraat bood de kans om onderwijs en sport te combineren. We zouden graag, ondanks de vertraging van de verhuizing van de school Hidaya, de sportzaal bouwen. Daarom onderzoeken we nu of het mogelijk is om bestemmingsplan* aan te passen, zodat de sportzaal gebouwd kan worden, en in de toekomst Hidaya of een ander gebouw er nog naast kan.

Ook kijken we of er andere mogelijke plekken in de wijk zijn waar de sportzaal gebouwd kan worden, waarbij de afstand tussen de scholen (Hidaya en kleine Wereld) én de sportzaal acceptabel is.

*Een bestemmingsplan zegt hoe de grond gebruikt mag worden op een bepaalde plek.

 

Informatieavond 2021

Op donderdag 18 november 2021 is er een digitale informatiebijeenkomst geweest. Omwonenden zijn hiervoor via een huis-aan-huisbrief uitgenodigd. Andere wijkbewoners waren natuurlijk ook van harte welkom. De presentatie is bij "bestanden" te bekijken.

De bijeenkomst vond digitaal plaats   

U kunt uw vragen stellen via de mail: MarieCuriestraat@nijmegen.nl 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Voor vragen kunt u contact opnemen via e-mail: MarieCuriestraat@nijmegen.nl

Berichten op MijnWijkplan worden niet beantwoord.

Reacties

Idee is ingestuurd op 09-11-2021