Stadspark Groene Perron als onderdeel van één grote groene corridor

De mogelijkheid bestaat dat op een stuk grond naast Stadspark 'Het Groene Perron' nieuwbouw gebouwd wordt. Op dit moment maakt het stadspark en het stuk grond deel uit van een grote groene corridor door de stad Nijmegen. Wij willen deze corridor graag uitbreiden en verbeteren, en we zouden het zonde vinden dat er versnipperingen in deze corridor ontstaan, zoals de geplande nieuwbouw. We zouden graag willen dat de gemeente Nijmegen de grond opkoopt ter vergroting van stadspark het Groene Perron.

Ons idee is ook om op de grond een stadskruidentuin te realiseren om de sociale cohesie in de wijk te vergroten voor oud en jong.

Dit sluit volgens ons goed aan op de eerder ingezonden Wijkwens over de aanleg van het Groene Vlinderlint (https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/groen-vlinderlint).

Initiatiefnemer
Deelnemers

Feedback van de gemeente

Er is een gedeelte van het voetpad opgeheven om daar extra groen te realiseren. Verder zijn er in het park zogenaamde bloemen Idylles aangeplant. De Idylles trekken bijen en insecten aan, dit bevordert de biodiversiteit. Dit project is tot stand gekomen door goed overleg tussen buurtbewoners en gemeente.

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 11-05-2020

Drastische achteruitgang van de insecten stand is er een wetenschappelijk goed artikel verschenen bij de Radboud Universiteit, Nijmegen

Antwoord
Gepromoveerd naar In uitvoering op 11-05-2020

Het idee om een Bijenpaleis van het ontwerp Daan Bruggink en Guus Degen te realiseren, behoren ook zeker tot onze doelstelling en mogelijkheden. Daan Bruggink komt uit onze Wijk. Bijen hebben via landelijke peilingen , het erg moeilijk. Dit idee was al eerder bij ons binnengekomen, voor de aanleg in het stadspark 'Groene perron'.

Antwoord
Gepromoveerd naar In uitwerking op 11-05-2020

Er zijn inmiddels veel leuke initiatieven binnengekomen: Zelfs een wijkbewoner uit de Wijk Bottendaal adviseerde aan ons om een biologische buurt moestuin en kruidentuin te gaan opzetten.Dat zijn ook leuke plannen. Wij zijn daarom ook benieuwd welke andere plannen in onze Wijk nog binnen gaan komen.Wij zijn ook benieuwd wat de Stads ecoloog van de gemeente Nijmegen ons kan bieden en zich ook wil onderzoek en zich kan inzetten.Wij denken dan ook dat heel onze Wijk voor een Groenplan invulling kiest en alle groene wensen uit onze wijk zijn daarom van harte welkom.Wij houden contact met de gemeente wat hun bijdragen en hun rol daarin nog zouden kunnen zijn.

Antwoord

Ook vanuit Bottendaal steun ik dit idee van harte! Als inwoner van die wijk kan ik helaas niet stemmen op dit idee op deze pagina (omdat dit platform de deelnemers in wijken verdeeld, je kunt alleen in je eigen wijk op een idee stemmen). Maar een doorlopend stadspark hier als wandelpad langs het spoor, als een groene corridor voor mens en dier, is een idee waar we ook in Bottendaal veel plezier van zullen hebben: zo ontstaat er een doorgaande wandelroute van de Spoorkuil naar Station Heijendaal, als een groene wandelroute de stad uit.

Antwoord

Werkgroep 'Hortus Civitatis',: Onze werkgroep werkt aan het 'Groene Vlinderlint'waar Ecologie &Cultuur van de Stad met elkaar verbonden worden.Ook de Beeldende Kunst gaat daarin een rol spelen en gaat daarin verweven worden.Binnen onze werkgroep kunnen ook nieuwe leden aansluiten om zich actief in te zetten binnen onze doelstelling.

Antwoord

Goed idee! zeker ook om de Oude Groenewoudseweg een fietsstraat te laten zijn en het huidige fietspad aan de kant van het Groeneperron ook groen te maken en het te betrekken bij het Groene perron. En ook dat er niet gebouwd zal gaan worden op het terrein van "De Vereeniging". Ook een wadi zou van toepassing kunnen zijn op het Javaplein omdat het plein regelmatig blank staat bij heftige regenbuien.

Antwoord

Onze doelstelling is het realiseren van het behoud van de 'Groene corridor'van de Stad Nijmegen die door onze Wijk ( 'Stadspark 'Groene perron') en Wijk Bottendaal loopt en waaraan de Gemeente Nijmegen destijds bestemming heeft gegeven en in kaart gebracht. Ook is onze doelstelling het realiseren van schonen lucht in de Wijk, dus zo weinig mogelijk parkeerdrukte van auto's.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 05-01-2019