Rotonde Witsenburgselaan: Insectenvriendelijk inrichting - Plan voor meer Biodiversiteit

Grasveld rotonde Witsenburgselaan.

Om meer ecologische diversiteit te bevorderen willen we  een deel van het grasveld veranderen in een bloementuin, met inheemse bloemen.

Echter, het grasveld heeft ook een belangrijke sociale functie, die we moeten behouden.  De uitdaging is dus meer ecologische diversiteit te combineren met, zoals we dat noemen,  functiebehoud.

Kortom, het noordelijk deel wordt volledig gras en beschikbaar voor buurtevenementen. En natuurlijk om te voetballen.

Door een haag over de volle breedte wordt het veld in tweeën gedeeld. In het zuidelijke deel komt dan een bloementuin en willen we een insectenhotel plaatsen.

In het ontwerp is ook rekening gehouden met het transformatiehuisje.  De zichtlijnen op dit huisje worden vanaf de noordzijde onderbroken door de haag en vanaf de zuidzijde door het insectenhotel.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Criteria

0 / 1
Technische en financiële haalbaarheidstoets
0.0%
Draagvlak creëren voor plan bij omwonenden (in elk geval die zicht hebben op de rotonde)
0 / 1
Participatie-overeenkomst ondertekenen voor het beheer en onderhoud van deze groene rotonde

Feedback van de gemeente

Op 29 maart is de aanleg begonnen. Bewoners hebben meegeholpen met aanplanten van de gemengde haag.

Op 20 november met initiatiefnemer / bewoners gesproken over deze wijkwens. Het ontwerp ziet er goed uit. Onze groenopzichter heeft geadviseerd en daarop wordt het ontwerp verder uitgewerkt. Aangegeven is dat gezonde bomen niet gerooid worden. Bewoners hebben aangegeven dat de insteek is om deze rotonde zelf te gaan onderhouden.

Wat leuk om te zien dat er al veel belangstelling is voor jullie wijkidee. Ga vooral zo door. Eind november kijken we of jullie idee verplaatst kan worden naar de uitwerkfase. Daarin onderzoeken we de technische, financiële en beleidsmatige haalbaarheid.

Beste initiatiefnemer, dank u voor het plaatsen van uw idee op mijnwijkplan. Fijn dat u ons digitale platform hebt gevonden! Het is belangrijk dat uw idee ondersteund wordt door de wijk / wijkbewoners. Probeer uw buurtgenoten naar deze site te krijgen voor het uitdelen van hartjes / likes of te reageren op uw idee! Hoe meer mensen reageren / liken, hoe beter! Succes! Het wijkbudget voor 2018 is al toegekend. Zie hiervoor de ideeën die staan in de uitwerkingsmodule. Voor 2019 is er weer nieuw budget. De wensen die de meeste ondersteuning hebben komen voor uitwerking in aanmerking. Alvast dank voor uw bijdrage. Samen maken we de wijk!

Reacties

Nieuwe versie van de tekening is naar de gemeente gestuurd. Het lukt me niet die hier als bijlage toe te voegen. En ondertussen heb ik me ook als beheerder uitgeschreven... onbedoeld. O.b.v. de nieuwe tekening gaat de gemeente de kosten op een rij zetten. Als e.e.a. binnen budget past, dan krijgt dit hopelijk snel een vervolg. Het zou mooi zijn, wanneer we in april kunnen inzaaien.

Antwoord

Binnen ons wijkplan 'Groen Vlinderlint'hebben wij contact gezocht met www.biodivers.nl voor de levering van inheemse bloemenzaden. Misschien is deze tip ook iets voor jullie plan.

Antwoord
Gepromoveerd naar In uitwerking op 03-12-2018

Misschien kunnen we met de buurt dat in 2019 aanpakken. Ik stroop de mouwen vast op.

Antwoord

Dit plan past heel goed bij eerdere acties van ons buurtje. in 2016 zijn we de beste klimaatstraat van Nijmegen geworden, landelijk waren we derde! Begin dit jaar hebben we gezamenlijk gierzwaluwkasten gemaakt, er hangen er nu heel wat! Afgelopen maand hebben we op het buurtfeest insectenhotels gemaakt, waar hopelijk komend jaar heel wat insecten in zullen nestelen!

Antwoord

Prima initiatief! De huidige boom zal dan geofferd moeten worden.

Antwoord

Kan er ook een bankje geplaatst worden? Heerlijk voor ouders om te zitten en naar hun kroost te kijken..

Antwoord

Besten,prima idee , gras en haag en bloemenzee, maar dan die bloemen liefst wild en vrij zonder vakjes,Sonja.

Antwoord

De bedoeling is dat er inheemse, insectvriendelijke, wilde bloemen komen. De vorm van de bloemenweide ligt niet vast, daar wordt later over besloten, elke inbreng wordt meegenomen in het besluit!

Antwoord
Idee is ingestuurd op 17-07-2018