Ophaal en -terugbrengplek realiseren en wandelpad hiernaar toe verbreden.

Dit idee is geplaatst namens bewoners Appartement Alpha, Professor van Weliestraat en wordt ondersteund door de bewoners van het appartementencomplex.

De afstand van de voordeur appartement Alpha naar de parkeerplaats is circa 50 à 60 meter. Veel bewoners van deze flat (senioren) zijn niet meer in staat om deze afstand te overbruggen. De bewoners willen graag voor hun deur een ophaal- en afzet plaats, zodat zij in de hal van het appartement kunnen wachten op taxi en geen grote afstand hoeven te overbruggen. Deze taxi moet wel naar deze locatie kunnen rijden, waardoor het noodzakelijk is om dit wandelpad te verbreden (circa 35 meter). Een andere optie is om de taxi gebruik te laten maken van de eigen weg van Buurflat Mensa. Hierover dient overleg gepleegd te worden met de VVE van dit appartementencomplex, omdat het hier particulier eigendom betreft. Voordeel is dat het wandelpad niet verbreed hoeft te worden en dat er slechts een doorsteek gemaakt hoeft te worden.  

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Criteria

0.0%
Draagvlak creëren voor plan bij bewoners appartementencomplex en informeren omwonenden (in overleg met initiatiefnemers) - in percentage uitgedrukt
0 / 1
Verkeerskundige, technische en financiële haalbaarheidstoets

Budget

  • Ophaal- en terugbrengplek realiseren en wandelpad verbreden

    In 2018
    project.budget.fields.is_assigned-alt

Feedback van de gemeente

Uitvoering in najaar 2018.

Bewoners gaan akkoord met het voorstel. Ook de buurtflat Omega vindt het een prima idee!

Er is een schets gemaakt door onze verkeerskundige: zie rechts op deze pagina onder bestanden. Initiatiefnemer bespreekt de randvoorwaarden - schets met bewoners appartementencomplex en onderzoekt draagvlak hiervoor.

Beste initiatiefnemer, Proficiat, uw wens heeft veel ondersteuning gekregen. Wij nodigen u van harte uit om samen met ons deze wens verder uit te werken. In de uitwerkingsfase onderzoeken we of het plan voldoet aan technische, beleidsmatige en financiële voorwaarden en wordt het draagvlak in de wijk verder onderzocht. Als dat het geval is, wordt het plan uitgevoerd uit het wijkbudget. Mocht het plan niet aan de voorwaarden voldoen of er blijkt weerstand te zijn in de wijk, kijken we of het plan aangepast kan worden. Als we er echt niet uit komen, dan wordt een andere wens uitgewerkt. Hartelijk dank voor uw inzet en betrokkenheid in de wijk. Laat u uw buurtgenoten weten dat zij uw plan kunnen volgen via MijnWijkplan? Samen maken we de wijk.

Eind mei wordt de balans opgemaakt voor de wijkwensen in uw wijk. Op basis van likes / papieren ondersteuningen wordt een keuze gemaakt welke wijkwensen voor wijkbudget in aanmerking komen en verder uitgewerkt worden. U hebt nog tot einde van deze maand de tijd om uw buurtgenoten likes te laten uitdelen op mijn wijkplan of eventuele ondersteuningen op papier af te geven bij de wijkregisseur. Ik wens u hierbij nog veel succes. Er zijn twee wijkwensen in Galgenveld die weinig likes hebben maar ondersteuningen op papier hebben verzameld. Zij staan nu op de 1e en 2e plaats: Groen Vlinderlint en ophalen-/wegbrengplek met verbreding pad.

Dit idee wordt ondersteund door 15 bewoners. Deze ondersteuning is op papier binnen gekomen (niet digitaal).

De bewoners van dit appartementencomplex zijn niet / nauwelijks digitaal. De gemeente heeft deze wens namens hen geplaatst en de ondersteuning van deze wens door de medebewoners van dit appartementencomplex wordt op andere manier aangetoond.

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 08-08-2018
Idee is ingestuurd op 26-04-2018