Inrichting speelplek Javaplein

UPDATE 11-03-2022

In januari 2022 stuurden wij u een brief met daarin de link naar een enquête voor het toevoegen van speeltoestellen aan het Javaplein. Met deze brief informeren wij u over de uitkomst van die enquête en gesprekken in de buurt.

Wat is de uitkomst?

  • Uit de enquête van Speelplan blijkt dat de meeste reacties tegen het plaatsen van speeltoestellen op het Javaplein zijn
  • Uit een ingezonden brief van de direct aanwonenden van het Javaplein is duidelijk dat 80% tegen het plaatsen van speeltoestellen op het Javaplein is
  • Uitgangspunt voor bewoners is dat het Javaplein een groene omgeving is waarbij elkaar ontmoeten mogelijk is. Kinderen kunnen spelen in het groen en hebben daar geen speeltoestellen bij nodig

Wat gaan we doen?

  • De plannen voor het toevoegen van speeltoestellen aan het Javaplein gaan niet door
  • We onderzoeken welke locatie het meest geschikt is voor het maken van een speelplek voor kinderen tot 6 jaar. Wij denken aan de huidige speelplek aan het Groene Perron
  • We willen ook een tafeltennistafel plaatsen. Misschien aan de speelplek aan de Palembangstraat

Hoe nu verder?

  • Wilt u meedenken over spelen in uw buurt? Mail naar: spelen@nijmegen.nl
     Zet in het onderwerp ‘Spelen Indische buurt’


Voor vragen over spelen mailt u naar: spelen@nijmegen.nl

Als mailen niet kan kunt u een brief sturen aan;

Spelen Indische buurt
Afdeling Stadsbeheer SB10 (t.a.v. N. Labee)
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Voor overige vragen over de openbare ruimte mailt u naar: wijkregisseuroost@nijmegen.nl

Als mailen niet kan kunt u een brief sturen aan;

Wijkregisseur Nijmegen-Oost
Afdeling Stadsbeheer SB30
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Met vriendelijke groet, mede namens Speelplan,

Team Spelen
Afdeling stadsbeheer
Gemeente Nijmegen

---------------------------------------------

De gemeente Nijmegen zet zich in voor een woonomgeving waar kinderen graag meer buiten spelen, ontmoeten en ontdekken. Dit betekent dat speelplekken veilig, toegankelijk en vooral heel leuk moeten zijn. Daarom krijgt het Javaplein een impuls met verschillende speeltoestellen.

Voorlopig Ontwerp
Er zijn twee Voorlopige Ontwerpen gemaakt waaruit jullie een keuze kunnen maken. Op basis daarvan wordt er vastgesteld welke indeling er toegepast gaat worden! Ga voor de ontwerpen en enquête naar Hoe wil je spelen aan de Javaplein? Survey (surveymonkey.com). Ook is er ruimte om open je eigen opmerking kwijt te kunnen. Graag horen we van u naar welk ontwerp uw voorkeur uitgaat. De enquête is beschikbaar t/m 6 februari 2022.

Wat gebeurt er met de uitkomst?
Wanneer wij alle informatie verzameld hebben zullen we dit vormen naar een definitief ontwerp. Ook dit ontwerp koppelen we terug naar de buurt.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Beste Bedenker, Ten eerste wil ik je zeggen dat ik jou en andere kinderen een pingpongtafel gun.Maar wel op een andere plek. Ik zal je zeggen waarom ik het niet fijn vind wanneer er een pingpongtafel en speeltoestellen op het Javaplein zouden staan. Aan het Javaplein wonen vooral oudere mensen zonder kinderen, een groot deel van deze mensen woont in een bovenhuis, en aangezien kinderen, met name jonge kinderen, bij het spelen veel geluid /lawaai maken en ook het geluid van het telkens ketsende pingpongballetje op den duur voor geluidshinder/-overlast zorgt ben ik er op tegen. Vooral de mensen die in een bovenwoning wonen zullen erg veel last krijgen van dit geluid, juist omdat geluid de eigenschap heeft om naar boven te stijgen. Omdat de woningen op het Javaplein in een soort van kom vorm om het plein heen zijn gebouwd kan het geluid niet makkelijk weg en blijft het als een soort echo hangen tussen de huizen. Pag 1.

Antwoord

Eén van uw reacties is in het kader van privacy verwijderd. U noemde hierin persoonsgegevens en dat is niet de bedoeling. Wilt u hierop een verdere toelichting? Neem dan even contact op met wijkregisseuroost@nijmegen.nl.

Antwoord

Beste mevrouw Ourahou,zou u diezelfde reactie bij een ander initiatief (https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/pingpongtafel-javaplein) ook kunnen verwijderen? Dat lijkt mij gepast.Bij voorbaat dank.

Antwoord

In een ander deel van Nijmegen-Oost, bij de lagere school de Buut was ook zo'n pleintje, de mensen die daar omheen wonen hadden erg veel last van het geluid van spelende kinderen. De bewoners zijn toen naar de rechter gestapt en die heeft bepaald dat er sprake was van geluidoverlast voor de bewoners en dat dit moest stoppen. Pag 2.

Antwoord

Wat gelukkig wel heel fijn voor jou en andere kinderen is, is dat jullie heel dichtbij het speeltuintje wonen dat aan de Oude Groenewoudseweg ligt, nog geen 40 meter van het Javaplein vandaan. Dit speeltuintje zou de gemeente kunnen uitbreiden met een pingpongtafel en enkele speeltoestellen met een hekje eromheen voor de veiligheid en tegen de hondenpoep. Ik neem aan dat het voor jou geen probleem zal zijn om 40 meter verder te lopen, ook voor de ouders met hele jonge kinderen zal zo'n afstand ook geen overbrugbaar probleem zijn. Verstandige ouders weten immers dat zij hun kleine kinderen natuurlijk geen moment onbewaakt kunnen laten spelen. Vroeger was er in het parkje aan de Lombokstraat ook een speeltuintje met een hek eromheen, daardoor konden de kleine kinderen er veilig spelen. Dit parkje zou ook nog een keus kunnen zijn, en ik denk dat de geluidshinder daar minder sterk zal zijn, omdat er meer ruimte is tussen de huizen, en er wonen daar ook sowieso minder mensen. Pag 3.

Antwoord

Het Javaplein is een plek waar nog plaats is voor rust, picknick, lunchpauze, sigaretje roken jeu de boules natuurspelen een boek lezen ontmoeten ondanks corona en wandelingen met de hond. Mijn wens is om het park nog groener te maken met bloemen en struiken die insecten en vlinders aantrekken. Waar iedereen van kan genieten. Dit totaalkunstwerk bestaat nu 100 jaar. Het verdient liefde en goed onderhoud. Bodemverbetering, behoud en uitbreiding en desnoods vervanging van de beplanting .Het zal het park goed doen en alle bezoekers zullen er graag komen. Het moge duidelijk zijn dat ik het met beide speelplannen niet eens ben. Door het plaatsen van speeltoestellen wordt het een plek van 13 in een dozijn. Daarnaast is bezoekersoverlast, verkeersveiligheid in een 30kmzone.en geluidsoverlast een dreiging die op de loer ligt. Ik ben voor het behoud van het park als oase van rust en ruimte voor de aanwonenden en voor alle bezoekers

Antwoord

Super idee om een speelgelegenheid/ontmoetingsplek in de wijk te creëren. Met wat natuurlijke speeltoestellen en wat bankjes kun je het een mooie plek maken voor jong en oud. Ik denk echter wel dat het Lombokplein veiliger is voor de kinderen in de wijk, mocht dit ook mogelijk zijn.

Antwoord

Dag allen, ik ben een van de initiatiefnemers om te bekijken of er meer speelmogelijkheden gerealiseerd kunnen worden. Uit de reacties hierboven blijkt dat aanpassingen aan het Javaplein gevoelig liggen. Hieronder probeer ik wat context en historie te schetsen. Ik woon zelf op de Oude Groenewoudseweg en het aanbod van speelplekken voor kinderen in de leeftijd tot 10 jaar is beperkt. Op (veilige) loopafstand is alleen de speelplek in het Groene Perron bereikbaar. De speeltoestellen daar zijn verouderd en aan een upgrade toe. Daar komt bij dat het Groene Perron veel gebruikt om honden uit te laten. Honden lopen vaak aan de lijn maar lang niet altijd. Regelmatig rennen er honden door de speelplek heen, niet heel veilig. In de speeltuin ligt ook vaak hondenpoep. Spelen en honden uitlaten is geen ideale mix van functies. In overleg met de gemeente is vervolgens gekeken naar de mogelijkheden. (1/2)

Antwoord

Aangezien er via mijnwijkplan een initiatief was ingediend voor het Javaplein én omdat de bestaande inrichting ook een upgraden kon gebruiken (bankjes

Antwoord

jeu de boulesbaan verouderd) is de upgrade van het Javaplein voorgesteld. Hopelijk geeft bovenstaande wat meer context en inzicht in de afwegingen. (2/2)

Antwoord

Afgezien van de bezwaren van veel bewoners die aan het Javaplein wonen, blijft het volgens mij voor kleine kinderen een heel onveilige speelplek. (En ik blijf erbij dat speeltoestellen niet noodzakelijk zijn om leuk te kunnen spelen. Mijn zonen hebben het vroeger iig niet gemist, vertelden ze me gisteren. Op Javaplein kan nu al gewoon gespeeld worden.) Is het een idee om de speeltoestellen in het Groene Perron te vernieuwen en dat gedeelte af te sluiten met een houten hekje?

Antwoord

Verbodsbord voor honden en een extra afslag van het wandelpad richting de oude groenewoudseweg zodat de wandelaars die niet door de speelplek willen lopen (met hond) hun doorgang kunnen blijven vinden.Strik erom en opdracht richting de uitvoerder.

Antwoord

Een pingpongtafel of speeltoestellen, ik vind het een slecht idee voor het Javaplein. Het past naar mijn mening totaal niet bij de uitstraling van het park. Ik krijg er een soort campinggevoel bij en dat is absoluut niet de sfeer die het plein voor mij heeft of zou moeten krijgen. Ook maak ik mij zorgen om geluidshinder, het geluid weerkaatst namelijk enorm op het plein. Daarnaast zijn er denk ik betere en veiligere opties voor kinderen om te spelen, bijvoorbeeld Lombokplein. Zoals er nu gespeeld wordt op het Javaplein in het groen vind ik prima en gezellig, maar met de komst van speeltoestellen ben ik bang dat de balans verdwijnt en daarmee ook de rust. Wat ik tot slot erg raar vind is dat er een voorlopig ontwerp ligt van Speelplan zonder dat de bewoners van het Javaplein vooraf zijn betrokken bij de plannen.

Antwoord

Het plan van de gemeente om het Javaplein vol te zetten met metalen 'speel' toestellen wijs ik volledig af. Ik zie graag de kinderen tussen de bosjes spelen en in bomen klimmen. Een enkel natuurlijk element toevoegen en een bankje zou ik helemaal prima vinden. Een pingpongtafel is niet alleen storend voor het beeld, maar ook voor het geluid en na 2 jaar onbruikbaar doordat het beton verweert en het oppervlak oneffen wordt waardoor de balletjes alle kanten op gaan en in onbruik raakt. Het is ook bekent dat speelplekken 's avonds hangjongeren aantrekt. Het Javaplein, inclusief groen, valt onder beschermd stadsgezicht.

Antwoord

Zijdelings relevant voor deze discussie: Mag ik de buurt en de gemeente er ook op attenderen dat er een plan ligt om het aangrenzende terrein van het voormalige tuincentrum een nieuwe bestemming te geven als snellaad station met opstelplaatsen voor ZESTIEN voertuigen? Dat het plein al genoeg geparkeerde en voorbijrazende voertuigen ziet op een dag is al meerdere keren aangegeven. Als deze herbestemming doorgaat zie ik het woongenot van de bewoners van het javaplein helemaal somber in. https://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=FAD431D4-4201-4175-B052-036B61D209EE

Antwoord

Beste gemeente, mag ik u eraan herinneren dat op tennisbalworp afstand u een prachtige groenstrook heeft ingericht met een nieuw pad langs beschutte bankjes en een zandbak met mooie houten speeltoestellen. Een plek waar kinderen wel veilig en in het zicht van hun ouders kunnen spelen in de vrije ruimte en op de houten toestellen. (aan alle enthousiaste onderschrijvers van dit plan, wanneer zie ik u eens daar? het is er heerlijk rustig) Dit in tegenstelling tot uw plan om het weinige groen van het javaplein te ontsieren met de meest willekeurige verzameling metalen speeltoestellen die u nodig acht voor kinderen om wel plezier te kunnen maken. Het Javaplein is nu een oase van groen en rust op een plein wat door de gemeente tactisch is aangewezen als parkeerbuffer voor het aangrenzende begin van de betaalde parkeerzone.

Antwoord

Deze door u aangewezen muur van blik maakt dat kinderen hier niet op straat kunnen spelen. Als je kind hier de straat op rent tussen de geparkeerde autos heeft het geen schijn van kans. Kijk naar de bestaande speelplaats op het groene perron en de zee van ruimte op het lombok- /baliplein voor bijvoorbeeld een voetbaldoel. Maak het nou alsjeblieft niet moeilijker dan het is en kies voor één fatsoenlijke oplossing (die al bestaat op het groene perron) in de plaats van het verder ontsieren van het Javaplein.

Antwoord

Daar komt bij dat we aan het Javaplein te maken hebben met een zeer onveilige verkeerssituatie en parkeeroverlast, er wordt hier veel te hard gereden. Aan het Javaplein zelf wonen weinig jonge kinderen. Aan de Javastraat des te meer. Dus waarom niet het Lombokplein hiervoor gebruiken? Hier is ook meer schaduw, belangrijk vanwege de huidige klimaatverandering. Groen is heel belangrijk voor onze gezondheid. Spelen en dan vooral spelen in de natuur is dat voor kinderen nog veel meer, maar maak er dan natuurlijk spelen van. En laten we het Javaplein voor alle leeftijden intact houden zodat iedereen, ook de toekomstige generaties, van dit mooie stukje groene architectuur kan blijven genieten!

Antwoord

Eeuwig zonde om een mooi plein als het Javaplein verder aan te tasten. De gemeente Nijmegen schrijft zelf in haar Stads en Wijkmonitor 2016 blz 72 dat het Javaplein bijzonder is : "De Indische buurt kent diverse groen omzoomde pleinen zoals het Javaplein. De bebouwing is bijzonder vanwege haar Berlagiaanse architectuur". Het plein heeft een mooie symmetrische aanleg van het groen, die helaas al verstoord is door de aanleg van een jeu de boulesplek waar ook nog eens bijna niemand gebruik van maakt. Waarom dan dit mooie groene plein ook nog vol zetten met lelijke ijzeren speeltoestellen en een betonnen pingpong tafel?

Antwoord

Of op zijn minst hierover kunnen meedenken. Waarom wordt de ruimte op de Oude Groenewoudseweg niet benut? Per slot van rekening is daar al een ruimte met speeltoestellen. Als men dit niet mooi vind, dan komen er toch toestellen bij of worden de oude vervangen? Ook het parkje bij de Lombokstraat/Balistraat zou een mogelijkheid kunnen zijn.

Antwoord

Wat op het mooie Javaplein past is een kleurrijk parkje met aandacht voor flora &fauna: struiken,bomen aangevuld met een paar bankjes. Het zou in ere moeten worden hersteld zoals het ooit (nog niet zo lang geleden)was:een rustpunt in de hectiek van de stad. Er zijn bewoners op het Javaplein en Oude Groenewoudseweg die gevoel voor esthetica hebben en een passend parkontwerp zou kunnen maken VERVOLG

Antwoord

Als uitgangspunt zie ik 'het aantrekkelijk maken van een stadsparken voor de bewoners ". Dit zie ik niet met speeltoestellen en een ping-ping tafel: hierbij is niet over de gevolgen nagedacht die de bewoners van het plein zouden ondervinden. Denk hierbij aan geluidsoverlast en de mogelijkheid dat dit een hangplek kan gaan worden in de avond/nacht voor (hang) jongeren uit andere wijken. VERVOlG

Antwoord

Allereerst wil ik zeggen dat ik me helemaal aansluit bij Isabel Wolters en Marjon van der Steen.Ik had bij het item pingpongtafel Javaplein een reactie geplaatst, maar Isabel vraagt of ik die hier wil neerzetten:Het idee van een groen Javaplein met kinderen die verstoppertje spelen, vind ik een mooi beeld. Maar een pingpongtafel? Ik snap de aantrekkingskracht ervan, maar dat geeft een heel andere sfeer, en een ander geluid! Ik woon (en werk) aan het Javaplein. Moet ik straks in de zomer mijn voorraam dichthouden en hopen dat het aanhoudende geluid van ketsende pingpongballetjes niet door de dubbele beglazing dringt? Ik lees graag.

Antwoord

Het Javaplein trekt nu alleen mensen voor het buurtfeest, de jeudeboulesbaan wordt amper gebruikt. Het zou veel beter benut kunnen worden door er iets te maken voor de vele kinderen in de buurt waarbij het groen blijft of zelfs wordt vergroot. Jammer dat er zoveel auto's staan. Met natuurlijke materialen kun je er echt iets moois van maken, voor kleine en wat grotere kinderen. Zonder dat je het helemaal vol zet, dat hoeft echt niet. Iets om in te klimmen, en het groen om je te verstoppen. De pingpongtafel is voor jong en oud een goed idee, zou echt leuk zijn. Voor het groene perron moeten kinderen een extra straat over waar bovendien veel te hard gereden wordt. En wat daar nu staat is weinig aantrekkelijk, er is amper iets te doen. Het open en groene Lombokplein mag van ons zo blijven. We voetballen er graag.

Antwoord

Ik vind het prima, gezellig zelfs, als er kinderen op het plein spelen. En een wat andere inrichting van het plein, daar heb ik ook geen bezwaar tegen, althans, zolang daar geen bomen voor worden gekapt. Maar waar komt het idee vandaan dat kinderen speeltoestellen nodig hebben om te spelen? Mijn kinderen hebben vroeger heel leuk buiten gespeeld zonder speeltoestellen. In het verleden heb ik vaak gezien dat plekken waar speeltoestellen zijn hangjongeren aantrekken.

Antwoord

Het lijkt mij mooi als er in onze buurt een pingpongtafel voor jong en oud komt, en speelmogelijkheden voor het steeds groter wordende aantal kinderen. Ik meen dat iedereen de afgelopen twee jaar wel heeft gemerkt hoe belangrijk echt sociaal contact is, en dat zoekt men maar beperkt in de achtertuin op. Dat geldt zeker ook voor kinderen. Volgens mij perfect samengevat op het zeer geslaagde straat-eeuwfeest 2021. Maar er zal wel met enig gevoel en overleg te werk moeten worden gegaan. De brief van Speelplan kwam onverwacht en leidde meteen tot discussie – geen goed begin. Daarbij speelt mogelijk de buurtopbouw een rol: direct aan het plein bevinden zich boven- en benedenwoningen. Hier wonen nagenoeg alleen mensen zonder kinderen (en deels zonder tuin), en die lijken de voorkeur aan een rustig plein te geven (korte interpretatie overleg afgelopen zaterdag). Op de hoeken van het plein, aan de Javastraat, en aan de Oude Groenewoudseweg wonen veel gezinnen met jonge kinderen.

Antwoord

Kinderen kunnen in eigen tuin spelen, maar als ze iets samen willen doen (wat we allemaal gedaan hebben) moet dat op straat. Iedereen zal het erover eens zijn dat er daarvoor te hard gereden wordt. Het Groene Perron is voor de meeste kleine kinderen te ver en een oversteek teveel; een upgrade daarvan is minder zinvol. Speelmogelijkheden op het Javaplein hebben ook een veilige oversteek nodig.Het Lombokplein met z’n enorme ongebruikte grasveld lijkt het meest geschikt en veilig. De vraag is wat daar mag. Het Javaplein is ook groot en biedt mogelijkheden voor zowel een rust- als een speelzone. De twee ontwerpen lijken minder geschikt.Ik zou wensen dat dit geen splijtthema wordt, maar dat we elkaar ergens in het midden kunnen vinden (letterlijk). Dat betekent dat mensen met kind

Antwoord

(vervelend, die 1000 tekens)Dat betekent dat mensen met kind

Antwoord

Dat betekent dat mensen met kind

Antwoord

Ik ben het helemaal eens met E Eijgelaar. Onder bewoners van het Javaplein is er de behoefte om tijdens een bijeenkomst met elkaar en de gemeente over de inrichting in gesprek te gaan.

Antwoord

Ik heb zelf wat twijfels of een bijeenkomst wel een goed idee is, maar de gemeente zou de juiste expertise in huis moeten hebben om hier mee om te gaan.Wat ik daarom eerder nog probeerde toe te voegen was: Dat betekent dat mensen met kind

Antwoord

probeer het nog een laatste keer: hoop op wederzijds begrip, dwz voor behoefte aan rust maar ook voor de speelbehoefte van kinderen (die we tenslotte allemaal hadden).

Antwoord

hours ago Wat zou het leuk zijn als het javaplein een upgrade krijgt! Waarbij de mooie bomen die er nu staan nog mooier uitkomen en er bijvoorbeeld mooie paadjes lopen onder de bomen door. Als een mooi parkje, nu zijn het vooral heel veel grote struiken. het zou heel leuk zijn als er wat houten ( natuur) speelmogelijkheden komen. Een Ping Pong tafel ( evt wat verstopt tussen het groen) zou heel leuk zijn voor jong en oud! Een paar bankjes in het parkje zouden het af maken!

Antwoord

Jaa hier sluit ik me helemaal bij aan’ een mooie combinatie van de natuur en wat leuke speel gelegenheid.

Antwoord

Wat een geweldig idee om meer speelgelegenheid te maken op het Javaplein. Een mooie centrale plek in een buurt met heel veel kinderen. Een aantal houten speeltoestellen zouden zo’n grote toevoeging zijn in deze leuke buurt!

Antwoord
Idee is ingestuurd op 24-01-2022