Groen Vlinderlint

Er is nu geen groene verbinding tussen het Groene perron en het vlinderparkje tegen de St.Annastraat aan en verderop het natuurgebied van Bottendaal in de spoorkuil. Dat kan makkelijk gerealiseerd worden door het voet/fietspad langs tuincentrum De Vereniging op te heffen. Deze strook kan dan groen worden met een paadje erin. De fietsers kunnen gewoon fietsen op de weg (eenrichtingsverkeer) of de weg kan zelfs fietsstraat worden. Parkeervakken kunnen dan toch blijven bestaan.

In de rand van het tuincentrum zit nu hoge natuurwaarde (glimwormpjes, egels, vlinders) en een groene verbinding versterkt dit. Dit idee past heel goed in Operatie Steenbreek (Stenen eruit, groen erin).

Initiatiefnemer
Deelnemers

Criteria

1 / 1
Quick Scan uitvoeren (met name verkeerskundige haalbaarheid toetsen)
1 / 1
Technische en financiële haalbaarheidstoets
0.0%
Draagvlak creëren voor plan bij omwonenden en nader te bepalen belangengroepen (in overleg met initiatiefnemers) - in percentage uitgedrukt

Budget

  • Quickscan ten aanzien van technische, financiële en beleidsmatige haalbaarheid

    In 2018
    project.budget.fields.is_assigned-alt
  • 2019: Realisatiebudget aanleggen Vlinderlint tussen Vlinderparkje en Groene Perron, Oude Groenewoudseweg

    In 2019
    project.budget.fields.is not assigned

Feedback van de gemeente

Op zondag 1 december 2019 is het groene vlinderlint geopend.

Uit Quick Scan (globale toets op technische en financiële haalbaarheid) is gebleken dat het realiseren van een groen Vlinderlint (tussen Vlinderparkje (hoek St.-Annastraat en Oude Groenewoudseweg) en Groene Perron (deels) uitvoerbaar is. De projectleider Marcel Eken start in januari 2019 met een informatiebijeenkomst hierover met initiatiefnemer en wijkbewoners / omwonenden. De datum hiervoor komt ook op deze site! 19-12-2018 JS

Initiatiefnemer en enkele buurtbewoners geven toelichting op wijkwens: groene verbinding tussen Vlinderparkje en Groene Perron. Projectleider onderzoekt in eerste instantie op hoofdlijnen mogelijkheden-kansen.

Maandag 30 juli om 16.00 uur overleg met initiatiefnemer om wijkwens toe te lichten in aanwezigheid van projectleider die Quick Scan uitvoert. Ook u bent hierbij van harte welkom!

Beste initiatiefnemer, Proficiat, uw wens heeft veel ondersteuning gekregen. Wij nodigen u van harte uit om samen met ons deze wens verder uit te werken. In de uitwerkingsfase onderzoeken we, ook op basis van een Quick Scan, of het plan voldoet aan technische, beleidsmatige en financiële voorwaarden en wordt het draagvlak in de wijk verder onderzocht. Als dat het geval is, wordt het plan (gefaseerd) uitgevoerd uit het wijkbudget. Mogelijk kan Actie Steenbreek hierin ook bijdragen. Mocht het plan niet aan de voorwaarden voldoen of er blijkt weerstand te zijn in de wijk, kijken we of het plan aangepast kan worden. Als we er echt niet uit komen, dan wordt een andere wens uitgewerkt. Hartelijk dank voor uw inzet en betrokkenheid in de wijk. Laat u uw buurtgenoten weten dat zij uw plan kunnen volgen via MijnWijkplan? Samen maken we de wijk.

Op 16 mei nog een extra ondersteuning ontvangen op papier van bewoner Javaplein. 31-05-2018 JS

Eind mei wordt de balans opgemaakt voor de wijkwensen in uw wijk. Op basis van likes / papieren ondersteuningen wordt een keuze gemaakt welke wijkwensen voor wijkbudget in aanmerking komen en verder uitgewerkt worden. U hebt nog tot einde van deze maand de tijd om uw buurtgenoten likes te laten uitdelen op mijn wijkplan of eventuele ondersteuningen op papier af te geven bij de wijkregisseur. Ik wens u hierbij nog veel succes. Er zijn twee wijkwensen in Galgenveld die weinig likes hebben maar ondersteuningen op papier hebben verzameld. Zij staan nu op de 1e en 2e plaats: Groen Vlinderlint en ophalen-/wegbrengplek met verbreding pad.

Inmiddels zijn er in totaal 21 ondersteuningen (likes) voor dit plan op papier ontvangen en 3 digitaal. In mei maken we de balans op per wijk en kijken we welke ideeën het meest ondersteund worden. Die worden in de uitwerking geplaatst: dit betekent dat die in overleg met initiatiefnemer(s) getoetst gaan worden op draagvlak, technische en financiële haalbaarheid.

Beste bewoner, dank u voor het plaatsen van uw idee op mijnwijkplan. Fijn dat u ons digitale platform hebt gevonden! Het is belangrijk dat uw idee ondersteund wordt door de wijk / wijkbewoners. Probeer uw buurtgenoten naar deze site te krijgen voor het uitdelen van hartjes / likes of te reageren op uw idee! Hoe meer mensen reageren / liken, hoe beter! Succes! p.s. wat u al hebt aan handtekeningen op papier ter ondersteuning van uw idee, kunt u doorsturen naar de wijkregisseur openbare ruimte van de gemeente, mw. J. Spierings.

Reacties

De 'Nijmeegse Vierdaagseboom' ( Hazelnotenboom in het Vlinderparkje ) gaat worden opgenomen op de gemeentelijke website 'Kunst op straat' Deze boom gaat een verbinding aan met andere stadsbomen in de vorm van Cultureel erfgoed van de stad. Zie ook; https://nijmegen-oost.nl/berichten/bomen-als-cultuurgoed

Antwoord

Belangrijke informatie; Op internet is een rapport gepubliceerd over de Ecologische waarden destijds van de Javabuurt

Antwoord

In het Vlinderparkje 'Hortus Civitatis' ( Tuin van de Stad' staat een Hazelnotenboom. Jaarlijks komen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse tienduizenden wandelaars langs de feestelijke intocht van de laatste dag, waarbij de boom elke wandelaar begroet.Deze boom staat op de lijst van inzendingen voor de Boom van het Jaar met een verhaal. Zie verder informatie bij SBNL Natuurfonds.

Antwoord

Inmiddels is de werkgroep 'Hortus Civitatis' opgericht. Deze werkgroep werkt aan een Groen Vlinderlint waarbij ecologie, kunst en natuur aan elkaar verbonden worden. Als er goeie ideeën zijn m.b.t. het Groene Vlinderlint, Stadspark Het Groene Perron en het Vlinderparkje, dan wordt de werkgroep graag op de hoogte gehouden. Het is ook mogelijk om je aan te sluiten bij de werkgroep.

Antwoord

Inmiddels is de werkgroep 'Hortus Civitatis' opgericht. Deze werkgroep werkt aan een Groen Vlinderlint waarbij ecologie, kunst en natuur aan elkaar verbonden worden. Als er goeie ideeën zijn m.b.t. het Groene Vlinderlint, Stadspark Het Groene Perron en het Vlinderparkje, dan wordt de werkgroep graag op de hoogte gehouden. Het is ook mogelijk om je aan te sluiten bij de werkgroep.

Antwoord

Prima voorbeeld artikel; 'Stadsgroen als nieuwe nutsvoorziening' in Stad van de Toekomst.

Antwoord

Binnen ons wijkplan 'Groen Vlinderlint'hebben wij contact gezocht met www.biodivers.nl voor het verkrijgen van inheemse bloemenzaden.

Antwoord

Met de natuurmuseum De Bastei zijn wij nu volop in overleg voor de presentatie van Het Groene Vlinderlint. Ook de Stads-ecoloog van de gemeente Nijmegen is hierbij van harte welkom!

Antwoord

Een werkverslag is inmiddels verzonden naar de gemeente Nijmegen. Het werkverslag is tevens onze lezing voor in Museum de Bastei .Deze lezing kan nu ook opgevraagd worden bij: b.corstiaensen@planet.nl.

Antwoord
Gepromoveerd naar In uitwerking op 17-07-2018

De eerste Zonnebloemzaadjes zijn door ons ingezaaid in Stadspark 'Groene perron', rondom het kunstwerk 'De Zonnesteen'.

Antwoord

Op 30 Juli was er een bijeenkomst met projectleiders van de Gemeente en enkele buurtbewoners.Daarna is er een verslag uitgebracht van deze bijeenkomst. Op 2 augustus is ons verslag verstuurd naar de projectleider van de Gemeente. In de NRC krantenartikel kwam de noodzaak naar voren om zuinig met onze stadsparken om te gaan. Zie verder; https://www.nrc.nl/nieuws/2018/08/02/natuur-is-het-groene-antwoord-op-klimaatverandering-a1611969

Antwoord

Inmiddels er een werkgroepje ontstaan van een aantal buurtbewoners over de soorten inheemse Bloemen. Wij hebben tot nu toe voldoende handtekeningen opgehaald en hebben deze doorgestuurd naar de stads- ecoloog van de Gemeente Nijmegen

Antwoord

De Oude Groenewoudseweg is nu ook aan spoed renovatie toe. Door worteldruk van de bomen komen de straatstenen vanaf de Sint Annastraat omhoog. Ook het bestaande fietspad komen her en der losse tegels omhoog. Mijn meldnummer bij de Bel en herstel lijn is 14024

Antwoord

Inmiddels hebben wij al 10 buurtbewoners uit de Wijk Galgenveld die voor ons plan zijn. Er volgen binnenkort meer aanmelders. Ook hebben wij advies ingewonnen bij www.biodivers.nl. Die gaat samen met ons kijken welke soorten inheemse Bloemenzaden geschikt zijn voor een Bloemrijke Berm aan de oude Groenewoudseweg

Antwoord

In het 'Groene Vlinderlint' willen wij ook voor natuureducatie laten zien over wilde bloemen die ook eetbaar kunnen zijn. Ons voornemen is ook om een gedeelte aan te leggen in deze Groenstrook als mooie pluktuin voor onze straat en de wijk.

Antwoord

Ik sta niet achter dit initiatief. Een directe ontlasting van de oude groenewoudseweg is om de betaald parkeerzone op te rekken tot over het spoor

Antwoord

Han je hoeft je geen zorgen te maken over eventueel betaald parkeren aan de Javaplein waar jij nu gebruik van maakt. De Oude Groene Woudseweg is ook niet betaald parkeren. Het Vlinderlint zoals je weet gaat niet over betaald parkeren

Antwoord
Idee is ingestuurd op 30-03-2018