buurtmoestuin aan de Palembangstraat

Graag wil ik een initiatief starten voor het gezamenlijk inrichten en onderhouden van een buurtmoestuin in de omgeving Borneostraat/Palembangstraat/Atjehstraat/Molukkenstraat/Archipelstraat. Helaas blijkt hiervoor geen ruimte te zijn in de plannen voor de herinrichting van het terrein van de school aan de  Molukkenstraat. Wel zie ik mogelijkheden rondom het trapveldje aan de Palembangstraat. ik denk dat met de volgende voorzieningen/voorwaarden we dit voor elkaar kunnen krijgen:
- voldoende interesse bij de omwonenden/bewoners van genoemde straten
- een stuk grond met voldoende licht, liefst niet te dicht bij bomen
- omdat we hier om droge zandgrond zitten is grondverbetering op plekken waar geteeld gaat worden noodzakelijk. Mogelijk kunnen we gebruik maken van compost van de DAR.
- een waterpunt. mogelijk kan dat gecombineerd worden met een waterspeelplaats bij het huidige speelplaatsje (zie ook voorstel Groene Perron)
- een bescheiden budget voor aanschaf van zaad/planten en andere benodigheden om alles te laten groeien
tuingereedschap kunnen we vanuit huis meenemen. 
Wie heeft er zin en tijd om mee te doen?

Initiatiefnemer
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

We zijn gestart met de aanleg van een moestuin in de voortuin van het parochiehuis aan de van Slichtenhorststraat. Op het bord in de tuin zal worden aangekondigd wanneer er wordt gewerkt in de tuin. Heb je belangstelling, kom dan even langs.

Antwoord

Een optie is ook om de ruimte rondom het trapveldje in de Palembangstraat te beplanten met fruitbomen en -struiken en de grond bij het parochiehuis te reserveren voor groente.

Antwoord

Inmiddels heeft de parochie Antonius van Padua de voortuin van het parochiehuis aan de van Slichtenhorststraat beschikbaar gesteld voor een buurtmoestuin.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 14-07-2020