Project Feniks: herontwikkeling voormalig V&D-gebouw

Het oude V&D-gebouw aan de Grote Markt krijgt deels een nieuwe bestemming. Dit project heet Feniks. Om het project mogelijk te maken is er een bestemmingsplanwijziging en een nieuw verkeersbesluit nodig.

Vanaf donderdag 16 maart 2023 tot en met woensdag 26 april 2023 liggen het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerp-verkeersbesluit ter inzage. Belanghebbenden kunnen in deze periode reageren op de besluiten door een zienswijze in te dienen.

Op donderdag 23 maart vindt een inloopavond plaats over deze plannen. Tijdens deze avond informeren MWPO en ambtenaren van de gemeente u over de plannen en de procedures.

Feniks

De eigenaar, vastgoedontwikkelaar MWPO, heeft een plan gemaakt om op deze plek maximaal 181 woningen, en 1.510 m2 aan commerciële ruimten (kleinschalige kantoren en horeca) te  ontwikkelen. Deze komen in de leegstaande verdiepingen en in nieuwe verdiepingen op het gebouw. Voor de gebruikers en bewoners van Feniks wordt een nieuwe fietsenstalling gebouwd met de ingang aan de Scheidemakershof. De huidige ondernemers op de begane grond en in de kelder van het pand blijven op dezelfde plek.

Door deze aanpassingen verbetert de uitstraling van het gebouw, krijgen leegstaande verdiepingen een nieuwe bestemming en pakken we het woningtekort aan. Ook krijgt Feniks een groene daktuin met kleinschalige horeca. Hier kunnen toekomstige bewoners én bezoekers aan de binnenstad genieten van het mooie uitzicht op de stad.

Bestemmingsplanherziening en verkeersbesluit

De afgelopen periode heeft de gemeente gewerkt aan een ontwerp-bestemmingsplan en een verkeersbesluit om Feniks mogelijk te maken. In het nieuwe bestemmingsplan mag het huidige gebouw verhoogd worden en worden woningen en een horecagelegenheid toegestaan. Het ontwerp-bestemmingsplan bevat ook onderzoeken naar de gevolgen van de verbouwing. Zoals onderzoeken naar de bodemkwaliteit, wind- en schaduwwerking. In het ontwerpverkeersbesluit staan maatregelen die nodig zijn om de verkeersveiligheid te garanderen van voetgangers en fietsers op de Scheidemakershof.

Op 8 maart 2023 heeft de gemeenteraad besloten om het ontwerp-bestemmingsplan voor de ontwikkeling van Feniks met het ontwerp-verkeersbesluit in één procedure te behandelen, in een zogeheten coördinatiebesluit. Daarmee zorgt de gemeente er juridisch voor dat het bouwplan (op basis van het bestemmingsplan) gerealiseerd kan worden als ook de verkeersveiligheid (door het nemen van het verkeersbesluit) is gegarandeerd.

Inloopavond

Omwonenden en belanghebbenden hebben een uitnodigingsbrief (brief staat in het menu aan de linkerzijde) ontvangen voor een inloopavond op donderdag 23 maart. Tijdens deze avond zijn ontwikkelaar MWPO en ambtenaren van de gemeente Nijmegen aanwezig om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden over het ontwerp-bestemmingsplan en ontwerp-verkeersbesluit. U kunt inlopen tussen 18.30 tot 20.30 uur in zaal b0.01 en 0.02 in het stadhuis op de Korte Nieuwstraat 6.

Reageren op de plannen

Vanaf donderdag 16 maart 2023 tot en met woensdag 26 april 2023 liggen het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerp-verkeersbesluit ter inzage. Belanghebbenden kunnen in deze periode reageren op de besluiten door een zienswijze in te dienen.

De documenten zijn te bekijken bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen of online via de volgende websites:

Zienswijze indienen

Een zienswijze indienen kan op één van de volgende manieren:

  1. Online: ga naar Nijmegen.nl (zoek op ‘zienswijze doorgeven’). Inloggen met DigiD - of voor bedrijven met E-herkenning - is hierbij verplicht.
  2. Schriftelijk tegen het ontwerp-bestemmingsplan: stuur een brief naar de afdeling Stadsrealisatie (bureau SR30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.
  3. Schriftelijk tegen het ontwerp-verkeersbesluit stuur een brief naar de afdeling Projectmanagement (SR10), postbus 9105, 6500 HG  Nijmegen.
  4. Plan een afspraak voor een 1 op 1 gesprek: mail naar feniks@nijmegen.nl of bel naar 14 024 en vraag naar Floor ter Horst (projectmedewerker) of René van der Straaten (senior projectleider).

In de zienswijze vermeldt u:

  • Uw naam en adres;
  • De datum;
  • De naam en het dossiernummer van de plannen waarop u reageert;
  • De redenen waarom u een zienswijze indient;
  • Uw handtekening (bij schriftelijke zienswijzen).

Procedure

Op 27 april verloopt de termijn voor het indienen van zienswijzen. Hierna reageert het college van burgemeester en wethouders (B&W) op alle ingediende zienswijzen in een zogenoemde reactienota zienswijzen. Het college van B&W weegt alle zienswijzen af en past waar nodig de plannen aan. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in juni 2023 een besluit over de plannen.

Volg deze website om op de hoogte te blijven van de plannen en de inspraakmogelijkheden.

Meer informatie

Heeft u nog een vraag, stuur dan een email naar Feniks@nijmegen.nl.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 01-02-2023