Bomen plaatsen Parkweg

Er stonden altijd bomen ter afscheiding doodlopende Parkweg ter hoogte van Parkweg 76, hoek Doddendaal/Parkweg. De gemeente heeft deze verwijderd en verzuimd deze weer terug te plaatsen wat een groot gemis is. Graag deze bomen weer terugplaatsen.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Beste Rogier, dank voor het indienen van uw idee. De bomen zijn in het verleden vergiftigd, waardoor ze zijn afgestorven en door ons zijn weggehaald. Omdat de bomen vergiftigd zijn, zijn ze niet teruggeplant. Wij zien ook graag dat er bomen teruggeplant worden, echter vinden wij het belangrijk dat er draagvlak is onder bewoners voor het herplanten. Probeer uw buurtgenoten naar mijn wijkplan te krijgen voor het uitdelen van hartjes en te reageren op uw idee. Succes!

Reacties

Idee is ingestuurd op 17-11-2022