Beheervisie stadsbosjes

Beste bewoner,

Gemeente Nijmegen werkt aan het opstellen van een beheervisie voor de Nijmeegse Stadsbosjes. Daar betrekken we graag omwonenden en geïnteresseerden bij. Daarom delen we nu het eerste deel van het concept van de beheervisie. Daarnaast vindt u ook een samenvatting van de informatieavond die op 21 oktober plaatsvond. Een beschrijving van het beheer en het beheer per stadsbosje worden in de volgende fase verder uitgewerkt.

Wilt u uw reactie op de concept beheervisie met ons delen? Graag! Wij verzoeken u deze uiterlijk 9 januari aan ons te  mailen op secretariaatstadsbeheer@nijmegen.nl.

Binnengekomen reacties worden beoordeeld en waar mogelijk verwerkt in de beheervisie, waarna we starten met de volgende fase van de planvorming.

Met vriendelijke groet,

Bas de Beijer

Kwaliteitsbeheerder groen

Gemeente Nijmegen