Spelen, bewegen en ontmoeten in Brakkenstein

Spelen, bewegen en ontmoeten in Brakkenstein

 

Algemeen

Gemeente Nijmegen heeft een nieuw plan gemaakt voor spelen, bewegen en ontmoeten in Brakkenstein. Het plan kijkt niet naar de plekken apart, maar naar de samenhang voor de hele wijk. Het kan dus zo zijn dat een aantal plekken een andere functie en inrichting krijgen dan nu, dit geldt dus ook voor enkele in de buurt. 

 

Onderzoek naar spelen, bewegen en ontmoeten

In de zomer van 2021 hebben veel bewoners van Brakkenstein de digitale vragenlijst ingevuld. De resultaten hiervan hebben we verwerkt  een kansen en verbeterkaart. Vervolgens hebben we hiermee een wijkspeelplan gemaakt. Deze vindt u onder de 'bestanden'. Op drie plekken gaan we aan de slag:

1.De pleintjes in de Kanunnikenbuurt vormen we om tot groene ontmoetingsplekken

2. De voetbalveldjes aan de Baljuwstraat /Schepenenstraat breiden we uit tot sportieve plek.

3. De natuurspeelplek krijgt enkele kleine aanpassingen. Deze worden nog uitgewerkt. 

 

 De Kanunnikenbuurt

Eind november zijn op de pleintjes in de Kanunnikenbuurt de schetsen voor deze plekken met de bewoners besproken. Met de wensen en ideeën van de bewoners hebben wij voor de zes pleintjes ontwerpen gemaakt. Deze vindt u onder ‘bestanden’. De herinrichting vindt eind 2022 plaats.

 

Voetbalveldjes Baljuwstraat / Schepenstraat

Op woensdag 23 maart hebben we met veel kinderen en ouders gesproken over hoe de voetbalveldjes aan de Baljuwstraat worden gebruikt. Ook zijn de ideeën besproken om deze plek uit te breiden tot sportieve plek zodat deze kan dienen als Groen Sociaal Knooppunt (GSK) voor jong en oud. Het westelijke voetbalveld behouden we. Het basketbal wordt omgevormd tot 3x3 basketbalveld. Op het oostelijke veld komen er sporttoestellen voor kracht en uithoudings-vermogen en er komt een muur van boomstammen waar men kan boulderen. Tevens komt er op dit veld een beweegbank. Op deze bank kunnen zeer veel sportieve oefeningen gedaan worden die geschikt zijn voor jong en oud.

 

Onder ‘bestanden’ vindt u de ontwerpen voor deze plekjes. De aanleg vindt eind uiterlijk begin 2023 plaats.

Heeft u vragen?

Als u vfagen heeft over het wijkspeelplan of over de ontwerpen in de Kanunnikenbuurt of de sportieve plek in de Baljuwstraat/Schepenenstraat, dan kunt u een mail sturen naar nijmegen@speelplan.nl. 

Wat is de aanleiding om in Brakkenstein dit project te doen?

Gemeente Nijmegen heeft samen met haar bewoners de Omgevingvisie opgesteld. Hierin staat dat we een aantrekkelijke en groene buitenruimte realiseren die uitnodigt tot spelen en ontmoeten. We streven ernaar om van een aantal speelplekken in de wijk centrale, groene ontmoetingsplekken voor jong en oud te maken. Bewoners zijn het eens met dit plan. Dit blijkt uit een onderzoek onder het Nijmeegse stadspanel. Naast deze zogenoemde groene sociale knooppunten willen bewoners dat de kleinere speelplekken voor de kinderen van 0 t/m 5 jaar in de toekomst groener en natuurlijk worden ingericht. Meer informatie over de omgevingsvisie en dit onderzoek vindt u onder ‘bestanden’. De gemeente neemt de resultaten van het onderzoek in de toekomst mee bij het (her)inrichten van speelplekken.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Mooi gepresenteerd op deze plaats. Het project is zo is goed te volgen. Wat betekent het als je deelnemer wordt aan dit project? Groet Henk Sikking.

Antwoord

We wonen in een mooie groene wijk, waar ook veel kinderen wonen. Ik vind de wijk qua spelen niet heel kindvriendelijk, het oversteken op de kanunnik faberstraat naar het park toe, is vaak veel doorgaand verkeer en bussen, dat harder rijdt dan 30 km/u. Het gaat soms maar net goed met spelende kinderen. De oude speeltuintjes op de wijk pleintjes waren ooit een goede oplossing. Nu vraagt het groener en duurzamere manier van invullen van de pleintjes. Mij lijkt het mooi als er een water speel baan komt, of een omgevallen speelboom in het kloosterpark. Het hoeft niet zo ingewikkeld. Zie ook de natuurspeeltuin aan het kleine bos

Antwoord

Ik vind het groen in deze wijk erg fijn. De groene speeltuin aan de Driehuizerweg is een mooi initiatief. De straten in Oud Brakkenstein zijn kindonvriendelijk. Er is nauwelijks plek om te spelen door al die geparkeerde auto’s. Buur, de speeltuin, dagopvang en de sportverenigingen zijn mooie ontmoetingsplaatsen. Een fijne wijk om te wonen met precies de winkels die je nodig hebt. Al mis ik een pinautomaat en bloemenwinkel. Met name voor ouderen is dit echt een gemis.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 25-05-2021