Groen op het Castellaplein!

Groen op het Castellaplein!

In 2018 heeft een initiatiefnemer een idee op MijnWijkplan geplaatst voor het vergroenen van het Castellaplein. De afgelopen jaren heeft de gemeente meerdere malen met een afvaardiging van bewoners van het plein het hoofd gebogen over het vergroenen van het plein.

Dit bleek een lastigere opgave dan vooraf ingeschat. Meerdere ontwerpen hebben op tafel gelegen voordat alle randvoorwaarden konden worden samengebracht in een haalbaar en acceptabel ontwerp.

Eind vorig jaar werden we het eens: het schetsontwerp dat op tafel lag kon uitgewerkt worden in een ontwerp dat gepresenteerd zou kunnen worden aan alle bewoners van het plein.

Met een flyer zijn alle bewoners rondom het plein op 27 januari uitgenodigd om met ons van gedachten te wisselen over het ontwerp. We nodigen u nu graag uit voor een inloopavond! 

Op donderdagavond 9 februari tussen 18:30-20:30u in het Bakkerscafé Brood op de Plank wordt de inloopavond georganiseerd.

U kunt tijdens deze avond een schriftelijke reactie achterlaten.

Kunt u niet aanwezig zijn bij de inloopavond? Mail uw op- of aanmerkingen uiterlijk zondag 12 februari naar castella@nijmegen.nl (LET OP: dit mailadres is pas actief ná de inloopavond op donderdag 9 februari).

 

Het ontwerpdocument vindt u in de bijlage zodat u zich kunt voorbereiden op de inloopavond.

 

Hopelijk tot de 9e.

 

Het projectteam van de gemeente Nijmegen