Waterstraat

Wat gaan we doen
Het asfalt op de Waterstraat is aan onderhoud toe tussen de rotonde Marialaan en de kruising met de Kanaalstraat. In een deel van de Waterstraat wordt ook het riool vervangen. We willen voor u zo min mogelijk overlast veroorzaken. Daarom voeren we het werk in verschillende fasen uit. Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek voert deze werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Nijmegen.

De werkzaamheden starten in week 35 (zie de bewonersbrief start werkzaamheden in de bijlagen). Naar verwachting duren de werkzaamheden in totaal ongeveer 8 weken. We voeren het werk in fases uit. 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Asfalt aan begin waterstraat is echt en drama trilt je huis uitbij elke vrachtauto of bus die voorbij komt Ook blijft dit een racebaan ,je kan wachten tot er en keer dode vallen.

Antwoord

1. Op 30 augustus beginnen de werkzaamheden op het gedeelte van de waterstraat waar de op/inrit van ons pleintje is. Kunnen wij in Fase 1 nog wel met de auto van ons pleintje af komen? Wij hebben hier geen berichtgeving over ontvangen. Graag meer informatie. 2. Wat betreft de omleidingsroute van de bussen. Dat is niet echt een optie voor mensen die slecht ter neeb zijn, ouders met kleine kinderen en kinderwagens etc. 2 maanden lang zouden we moeten lopen naar haltes Zwaluwstraat of Vlietstraat. Dat noem ik totaal geen oplossing voor de wijk. Het zou fijn zijn als hier beter over wordt nagedacht. Kunt u hier een oplossing voor vinden? Bijvoorbeeld kleine busjes door de wijk. Dat is al eens eerder gedaan tijdens werkzaamheden. Vriendelijke groet Marjan Houkes

Antwoord

Beste mevrouw Houkes, inmiddels zijn we gestart met de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden proberen we de straat voor aanwonenden zo goed mogelijk bereikbaar houden. Op piekmomenten qua werk voor de deur zal het even niet mogelijk zijn om met de auto bij de woning te komen. De zijstraten / aansluitende straten sluiten we enkel af wanneer we er dus direct werk aan hebben. Voor specifieke vragen over de omleiding / bereikbaarheid kunt u het snelst schakelen met de uitvoerend aannemer; contactpersoon Maarten van Swigchem 0610405119. De omleiding voor het openbaar vervoer is afgestemd met BRENG. Omdat we een groot gedeelte van de Waterstraat aanpakken zijn er weinig alternatieven voor een omleiding voor openbaar vervoer. Met vriendelijke groet, Redmar

Antwoord

Zo'n lange periode geen auto's in de waterstraat gaat nog meer parkeeroverlast veroorzaken in omliggende straten. En dit is er al veel te veel. Bijna elke dag loop je al te zeulen met kind en spullen door alle niet bewoners die er maar parkeren, oude hobby auto's welke overal staan. Tijd dat de gemeente dat ook eens aanpakt. En nu dit weer. Tijd voor invoering betaald parkeren. Overigens heel goed dat een gedeelte 30 km zone wordt, maar de manier waarop is weer typisch gemeente Nijmegen. Bewoners informatie is hier ook nooit ontvangen.

Antwoord

Dag Mevrouw Engelaar, het werk in de Waterstraat voeren we in fases uit om niet de gehele straat in een keer af te sluiten. Zo houden we de buurt zo goed als mogelijk bereikbaar voor aanwonenden. Heeft u al eens contact gehad met de wijkregisseur over de 'oude hobby auto's'? Wellicht kan de wijkregisseur hier iets in betekenen: wijkregisseurwest@nijmegen.nl. Het is me niet duidelijk waar u precies woont, maar de brief met informatie over de werkzaamheden hebben we in een groot gebied verspreid, in de bijlages van deze webpagina staan de verzonden brieven toegevoegd.

Antwoord

Beste heer/mevrouw, Is er ook een ontwerp beschikbaar? Ben niet bij de bewonersavond aanwezig kunnen zijn, maar zie toch graag de tekeningen als dat mogelijk is. Groeten Alex

Antwoord

Beste Alex,Ik heb het ontwerp toegevoegd en is terug te vinden in de bijlagen.Gr. Renske Peek

Antwoord

Bedankt voor de tekeningen. Heb naar aanleiding hiervan nog wel 2 vragen. 1) Zoals ik het nu zie wordt er ter plaatse van de Biezenstraat een Portaal over de weg geplaatst ter attentie van de oversteekplaats. Waarom is hier niet voor gekozen bij de oversteekplaats voor de Biezantijn? Dit lijkt mij juist een locatie waar verhoogde attentie gewenst is met veel schoolgaande kinderen.2) Waarom is het begin van de 30 km/zone vanaf de Nierstraat en niet met een inritconstructie direct vanaf de rontonde (met de Industrieweg). Waarbij het ook hier de voorkeur zou hebben de snelheid hier er al wat uit te halen met een aangepast profiel. Zo'n soort inrit-constructie is ook net aan de andere zijde van de rotonde (Voorstadslaan) aangelegd. Dit lijkt een rare overgang nu. Klopt het dat de Kanaalstraat nu nog niet wordt uitgevoerd? Deze staan wel op de "ontwerptekening", maar komen niet voor in de fasering.Groeten Alex

Antwoord

Dag Alex, dank voor je bericht. Om je vragen te beantwoorden; 1) de portaal die je ziet is 'nieuw' de portaal bij de Biezantijn is al aanwezig en blijft. 3) een inritconstructie kunnen we niet toepassen op busroutes. De drempels en plateaus die we toepassen zijn ook allen busvriendelijke ontworpen. We kijken nog naar de inrichting van het gedeelte tussen de rotonde Marialaan en de Niersstraat. Nu staat enkel onderhoud gepland echter hebben we van verschillende bewoners begrepen dat hier meer gevraagd wordt, daar zijn we mee aan de slag. 4) Kanaalstraat dat klopt we zijn voor deze straat een ontwerp aan het voorbereiden (30KM) maar we hebben hier nog geen planning voor uitvoering.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 05-07-2021