Buurtmoestuin DE BONTE SPECHT

Naar aanleiding van een artikel ”Buurtmoestuin! Hoe pak je dat aan?” in de regio krant De Brug is er belangstelling vanuit de buurt ontstaan om het stuk “niemandsland” tussen spoor en de Eerste Oude Heselaan als buurtmoestuin in te richten. Dit stuk “niemandsland” is de buurt al lange tijd een doorn in het oog. Er wordt gedeald, getippeld en veelvuldig vuil gedumpt. Overdag heerst er een heerlijke ontspannende sfeer in de Eerste Oude Heselaan en Weurtseweg; het zijn prachtige, groene straten met gemêleerde bewoners en veel spelende kinderen in de speeltuin. Zodra de zon onder gaat herkennen de bewoners hun eigen straten niet meer. Door de ideale ligging ten opzichte van station en centrum, de diverse vluchtwegen en het enorme,  onbenutte parkeerterrein, wordt allerlei gespuis aangetrokken. Junks, straatprostituees, dronkenlappen en hangjongeren bepalen ’s nachts het straatbeeld en verzamelen zich graag in het groen op het strookje braakliggend terrein naast de parkeerplaats. De bewoners willen deze grond graag nuttig gebruiken voor de buurt en omgeving en er voor zorgen dat het niet langer gebruikt wordt om vuil te dumpen of door mensen met minder goede bedoelingen.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Beste initiatiefnemer, Proficiat, uw wens heeft voldoende likes gekregen op MijnWijkplan. Wij nodigen u van harte uit om deze wens verder uit te werken. In de uitwerkingsfase onderzoeken we samen of het plan voldoet aan technische, beleidsmatige en financiële voorwaarden en wordt het draagvlak in de wijk verder onderzocht. Als dat het geval is, wordt het plan uitgevoerd uit het wijkbudget. Er zal met de initiatiefnemer contact op worden genomen voor een afspraak. Wanneer de datum bekend is zal deze kenbaar worden gemaakt op mijnwijkplan zodat overige deelnemers/geïnteresseerde ook kunnen aanschuiven. Hartelijk dank voor uw inzet en betrokkenheid in de wijk. Laat u uw buurtgenoten weten dat zij uw plan kunnen volgen via MijnWijkplan? Samen maken we de wijk.

Dank u voor het plaatsen van uw idee op mijnwijkplan. Fijn dat u ons digitale platform hebt gevonden! Het is belangrijk dat uw idee ondersteund wordt door de wijk / wijkbewoners. Probeer uw buurtgenoten naar mijn wijkplan te krijgen voor het uitdelen van hartjes en te reageren op uw idee. Ik zie dat dit al goed gaat! Succes!

Reacties

Gepromoveerd naar In uitwerking op 06-07-2018
Idee is ingestuurd op 29-04-2018