Batava Boterfabriek aan de Voorstadslaan

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerp bestemmingsplan voor de Batavafabriek, de voormalige Boterfabriek  op de hoek Voorstadslaan/Weurtseweg gaat ter inzage. Hiertoe heeft het college van burgemeester en wethouders op 17 mei 2022 besloten.
De gemeente heeft in mei 2021 met ontwikkelaar MWPO een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van de fabriek en het terrein er omheen. In totaal komen hier 114 huurwoningen.
De Boterfabriek wordt gerenoveerd en hierin worden appartementen gerealiseerd. In de fabriek zelf komen 25 appartementen en op het terrein er omheen komen 5 woonblokken met nieuwbouwwoningen. In deze woonblokken komt een mix van 9 grondgebonden woningen, 80 appartementen en een ontmoetingsruimte voor bewoners en omwonenden.
Onder de appartementen en woningen komt een ondergrondse parkeergarage, bezoekers kunnen op het eigen terrein parkeren.

Inloopavond 25 mei 2022
Op 25 mei wordt er van 19.00 tot 21.00 uur een inloopavond voor omwonenden gehouden in Voorzieningenhart De Biezantijn, Waterstraat 146. 
Omwonenden zijn via een huis-aan-huisbrief uitgenodigd (zie bijlage op deze pagina).
Tijdens deze avond kunnen belangstellenden zich laten informeren over het ontwerpbestemmingsplan en de hierbij behorende procedure en planning. Op de avond zullen de bij dit project betrokken ambtenaren en de ontwikkelaar aanwezig zijn.

Ter inzage
Van 26 mei tot en met 6 juli 2022 ligt het plan met bijbehorende stukken tijdens kantooruren ter inzage bij de Informatiebalie van de Stadswinkel, Mariënburg 30, Nijmegen.
Het plan is ook digitaal in zien op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
In voornoemde periode kan iedereen een reactie (zienswijze) over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij:
Gemeenteraad Nijmegen
T.a.v. de afdeling Stadsrealisatie (bureau SR30)
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen
Het is ook mogelijk om digitaal een zienswijze in te dienen via https://www.nijmgen.nl (zoek op ‘bestemmingsplan’). Inloggen met DigiD - of voor bedrijven met eHerkenning - is hierbij verplicht.

Impressie
De foto's bovenaan deze pagina tonen een impressie van de nieuwbouw en de terreininrichting.
Het terrein achter de fabriek wordt ingericht als groene stadstuin die gebruikt kan worden door de nieuwe bewoners en de bewoners die nu al rondom het terrein wonen. Rondom de woonblokken komt een dwaaltuin.

Contactpersonen gemeente Nijmegen
Angela van Horrik, projectleider
Dave Martilia, projectleider
Trudy Kaal, projectassistent

 

 


 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 23-05-2022