Herontwikkeling ROC Zwanenveld

De voormalige ROC-locatie Zwanenveld te Nijmegen ondergaat de komende tijd een transformatie. Dit gebied wordt door Ten Brinke Vastgoedontwikkeling en Slokker Vastgoed, de eigenaren van de locatie, ontwikkeld tot een veelzijdige woonbuurt in een stadsparkachtige setting. Deze plek krijgt de naam ‘Zwanenpark’.

Om de ontwikkelingen mogelijk te maken heeft de gemeente een ambitiedocument vastgesteld. Om de plannen mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging nodig.

Zowel de gemeente als de ontwikkelende partijen vinden het belangrijk om omwonenden te betrekken bij de planvorming. Informatie over de plannen vindt u via www.zwanenpark.nl. Hier vindt u informatie over de plannen en het participatieproces.

Bij vragen:
Ontwikkelaar gemeente:Marian van Gerwen 0650439554
Projctleider: Stephanie Wolff 0646406425

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 01-05-2023