Herontwikkeling ROC Zwanenveld

De voormalige ROC-locatie Zwanenveld te Nijmegen ondergaat de komende tijd een transformatie. Dit gebied wordt door Ten Brinke Vastgoedontwikkeling en Slokker Vastgoed, de eigenaren van de locatie, ontwikkeld tot een veelzijdige woonbuurt in een stadsparkachtige setting. Deze plek krijgt de naam ‘Zwanenpark’.

Om de ontwikkelingen mogelijk te maken heeft de gemeente een ambitiedocument vastgesteld. Om de plannen mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging nodig.


Op 11 januari is er een inloopavond over het plan, de laatste stand van zaken; om het nieuwe bestemmingsplan en ook de (formele) vervolgstappen, die nodig zijn om de veranderingen in het gebied mogelijk te maken. 

- Het ontwerpbestemmingsplan : maakt de ontwikkeling van het gebied ruimtelijk mogelijk.

- Het beeldkwaliteitsplan: legt kaders vast voor bijvoorbeeld de architectuur en de omgeving rondom de gebouwen.

- Het ontwerpbesluit Hogere Waarde Geluid: de geplande bebouwing langs het spoor zorgt er ook voor dat er een procedure voor het geluid nodig is.

Iedereen die wil kan vanaf 21 december a.s. 6 weken lang de plannen bekijken en een zienswijze en/of een inspraakreactie indienen. 
 

Wij lichten het u graag allemaal toe op de inloopavond 11 januari 2024 tussen 18.00 - 20.30 uur.

Waar: De locatie Duurzaam Wonen, informatie en inspiratie ( voormalig buurtcentrum de Grondel) Zwanenveld 9082, 6538SC Nijmegen.

Zowel de gemeente als de ontwikkelende partijen vinden het belangrijk om omwonenden te betrekken bij de planvorming. Informatie over de plannen vindt u via www.zwanenpark.nl. Hier vindt u informatie over de plannen en het participatieproces.

Bij vragen:
Ontwikkelaar gemeente:Marian van Gerwen 0650439554
Projectleider: Stephanie Wolff 0646406425

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 01-05-2023