Een stukeje geruststelling voor een moment als dit nodig is.

Hartfalen kan iedereen overkomen en kan grote gevolgen hebben. De 6 minutengrens is zo bereikt en dan is het een groot gemis als je de juiste middelen en hulp bij de hand hebt. In de 63 straat is er een iniatief gestart om een openbare AED voorziening te  realiseren. Een omgevings gebied waar minstens 600 gezinnen gebruik van kunnen maken. Wij moeten ons realiseren dat een kwetsbare groep van ouderen die langer thuis moeten blijven wonen een risico groep vormen. En het worden er alleen maar meer in de toekomst. De aanschaf is nogal duur en moeilijk bij elkaar te brengen op vrijwillige basis. Daarom vragen wij wat geldelijke steun die ons in staat kan stellen een openbare AED te schaffen. Dit in samenwerking met de stichting AED Dukenburg. De kennis van gebruik en theorie kunnen we als buurt zelf organiseren. De totale kosten zijn geraamd op 1800 euro. incl een diefstal vrije kast.

Dit project is klaar en uitgevoerd.

Door financiele [articipatie en medewerking van de buurt bewoners is er een AED gekomen en geplaatst.Er worden vollop cursussen reanimeren gehouden met de bewoners. Door samenwerking en inventieve ideen is het gelukt. 

Bedank hiervoor. Project is klaar

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Is deze wens nog actueel? U kunt dat laten zien door meer likes te verzamelen. Daarnaast wil ik u het volgende meegeven: Stichting HartslagNU en AEDDukenburg trekken hier in samen op. Wijken kunnen zich bij hen aansluiten. Zij doen gezamenlijke communicatie met gemeente. Uitgangspunt; ga niet in je eentje aan de slag in 1 wijk, maar sluit aan bij het steeds uitbreidende netwerk in Nijmegen, die regelen aanschaf, onderhoud en opleiding. Vanuit Mijn Wijkplan werken we wel graag mee bij de inrichting van de openbare ruimte om de AED-kast op een goede plek op te kunnen laten hangen (bv als er paaltjes in de weg staan etc.).

Dank u voor het plaatsen van uw idee op mijnwijkplan. Fijn dat u ons digitale platform hebt gevonden! Het is belangrijk dat uw idee ondersteund wordt door de wijk / wijkbewoners. Probeer uw buurtgenoten naar mijnwijkplan te krijgen voor het uitdelen van hartjes en te reageren op uw idee! Succes!

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 05-02-2019

project is klaar en uitgevoerd

Antwoord

Ik sta hier helemaal achter.

Antwoord

Van harte geplaatst

Antwoord

Als burgerhulpverlener ondersteun ik dit initiatief van HARTe!

Antwoord

Ik hoop snel wat van u te horen

Antwoord

Ik hoop snel wat van u te horen

Antwoord
Idee is ingestuurd op 07-03-2018