Afsluiten en beplanten met groen

 

Graag willen wij aandacht voor het volgende.

De achterom vanaf Zwanenveld 63e straat tussen de woningen 63-18 tot en met 63-36 naar de Teersdijk wordt voor alles en nog wat gebruikt.

Met name is het zwerfvuil, de ongenode gasten, de vuiligheid in de vorm van weed zakjes, condooms, inmiddels ook een injectienaald, lege verpakking etens- en drinkwaren e.d. een doorn in het oog en zorgt voor veel overlast. 

Met name de plaats voor het transformatorhuisje wordt dus voor praktijken gebruikt, die het daglicht niet kunnen verdragen.

Nu zou U ons, en ik heb bij alle bewoners die het aangaat nagevraagd uiteraard, een zeer groot plezier kunnen doen met het volgende.

- het verwijderen van het pad vanaf het gangetje naar de Teersdijk. Eigenlijk vanaf het bord  

  voetgangersgebied. Zie foto

- in plaats van dit pad het doortrekken van de groene beplanting tot aan de hoek van perceel

  63-18. Zie foto

- het verwijderen van het tegelpad naast 63-18 en ook dit beplanten

- het aanbrengen van openbare straatverlichting tegen de wand van het

  transformatorhuisje.

Op deze manier is een doorloop van de straat naar het winkelcentrum onmogelijk en wordt het veiligheidsgevoel vergroot, zeker gezien de inbraken die er hebben plaatsgevonden en de overlast die wij ondervinden. 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Budget

  • In het najaar wordt hier beplanting aangebracht.

    In 2019
    project.budget.fields.is_assigned-alt

Feedback van de gemeente

Ik heb 9 handtekeningen ontvangen ter ondersteuning van dit idee. Het aantal likes/hartjes voor dit idee is daarom verhoogd. Daarmee heeft dit idee voor nu voldoende ondersteuning verzameld. Wij nodigen u van harte uit om samen met ons deze wens verder uit te werken. In de uitwerkingsfase onderzoeken we of het plan voldoet aan technische, beleidsmatige en financiële voorwaarden en wordt het draagvlak in de wijk verder onderzocht. Als aan deze voorwaarden kan worden voldaan wordt het plan uitgevoerd uit het wijkbudget 2019. Mocht het plan niet aan de voorwaarden voldoen of er blijkt weerstand te zijn in de wijk, kijken we of het plan aangepast kan worden. Als we er echt niet uit komen, dan wordt een andere wens uitgewerkt. Hartelijk dank voor uw inzet en betrokkenheid in de wijk. Laat u uw buurtgenoten weten dat zij uw plan kunnen volgen via MijnWijkplan? Samen maken we de wijk.

Dank u voor het plaatsen van uw idee op mijnwijkplan. Fijn dat u ons digitale platform hebt gevonden! Het is belangrijk dat uw idee ondersteund wordt door de wijk / wijkbewoners. Probeer uw buurtgenoten naar mijn wijkplan te krijgen voor het uitdelen van hartjes en te reageren op uw idee! Succes!

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 16-09-2019
Idee is ingestuurd op 21-02-2019