Overgebleven wijkbudget

Niet in alle wijken zijn voldoende ideeën ingediend om het wijkbudget volledig te besteden in de wijk.

De overgebleven budgetten van de verschillende wijken in stadsdeel Dukenburg hebben we bij elkaar gevoegd.

Het overgebleven wijkbudget van stadsdeel Dukenburg wordt besteed aan:

- Het herstellen van trottoir en goot aan Zwanenveld 37e , 42e en 71e straat