Groen en ontmoeting in Mirtestraat

Met een groot deel van de straat - het bovenste gedeelte van de Mirtestraat - hebben we de wens uitgesproken voor meer groen. Samen is hier een plan voor gemaakt. We zouden graag zien dat het groen de woonomgeving prettiger maakt en zorgt voor meer ontmoeting.

Bovendien zijn veel buren bereid om regenwater af te koppelen. Hiervoor ook al reeds overleg geweest met Lentekracht.

Het plan bestaat uit:

- 3 grotere verhoogde langgerekte plantenbakken aan de uiteinden van de straat (zie digitale schets en voorbeeldfoto's). Op de betonnen randen moet gezeten kunnen worden;
- 3 ronde plantvakken rondom lantaarnpalen, zodat er ook in het midden van de straat meer groen komt.
- afkopppelen meerdere woningen van regenwater. Plaatsen regentonnen. --> reeds uitgevoerd.

Budgettering volgt. Voorkeur om het dit najaar uit te voeren.

Uitvoering en onderhoud kan grotendeels gedaan worden door bewoners. 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

De groenopzichter is maakt een plan. Dit plan wordt nog besproken met bewoners en moet daarna nog getoetst worden.

Hartelijk dank voor het plaatsen van uw idee op mijn Wijkplan. En wat goed dat er al zoveel hartjes verzameld zijn. Graag maak ik met u een afspraak om te kijken of uw idee technisch en financieel mogelijk is.

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 12-02-2021
Gepromoveerd naar In uitwerking op 09-06-2020
Idee is ingestuurd op 12-08-2019