Boom planten

Voor mijn huis (Gladiolenstraat 8) is een brede stoep en daar worden soms illegaal auto's en busjes geparkeerd. Er heeft gezien de verkleuring in de stoeptegels ooit een boom gestaan. Ik heb overleg gehad met andere bewoners in ons blok (leden van dezelfde vereniging van eigenaren) en we vroegen ons af of daar weer een boom geplant kon worden.

Initiatiefnemer
Deelnemers

Feedback van de gemeente

Dank voor het plaatsen van uw idee op MijnWijkplan. Als groene gemeente zien wij ook graag bomen. Om de boom goed te laten groeien is het belangrijk dat er voldoende (groene) ruimte om de boom is. Dit noemen we boomspiegels. Om het idee verder uit te werken is het belangrijk dat uw idee ondersteund wordt door de wijk / wijkbewoners. Bij voldoende draagvlak onderzoeken we of er op deze plek een boom kan komen. Probeer uw buurtgenoten naar mijn wijkplan te krijgen voor het uitdelen van hartjes en te reageren op uw idee. Ik lees graag in de reacties wie de boomspiegel bij willen houden. Succes!

Reacties

Goed idee! En ik ben beschikbaar voor het bijhouden van de boomspiegel. Kleine moeite om mee te nemen met de geveltuin.

Antwoord

Dat vind ik een heel goed idee. Een aantal jaren geleden stond er een mooie boom. Dat geeft schaduw voor de huizen. En het voorkomt wild parkeren.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 25-06-2020