Resultaten onderzoek speelplaatsen Wolfskuil op MijnWijkplan

Gezond spelen in Wolfskuil

De bodem is een stuk schoner dan vroeger. Toch is de grond niet overal schoon. Door eeuwenlang gebruik zit op verschillende plekken lood in de bodem. Vooral in de oudere wijken. Lood is niet goed voor de gezondheid, vooral bij jonge kinderen. We hebben daarom onderzocht hoeveel lood er in de grond van de speelplaatsen in Wolfskuil zit.

 

Wat komt er uit het onderzoek?

Uit het onderzoek komt dat er op de meeste plaatsen maar kleine hoeveelheden lood in de grond zijn gemeten. De GGD heeft adviezen gegeven over hoeveel lood er in de grond op speelplaatsen zou mogen zitten. De GGD verdeelt de bodemkwaliteit in drie soorten: voldoende, matige en onvoldoende kwaliteit. De resultaten uit ons onderzoek zijn getoetst aan deze advieswaarden. Uit deze toetsing komt dat de grond nergens een onvoldoende kwaliteit heeft voor lood.  

 

De volgende speelplaatsen zijn onderzocht:

 • Bosbesstraat
 • Begoniastraat/Anjelierenweg
 • Boerenlandje - Pluvierstraat
 • ’t Veldje - Clematisstraat
 • Leliestraat/Zonnebloemstraat
 • Ridderspoor
 • Koninginnelaan
 • Nieuwe Nonnendaalseweg
 • Floraweg kinderboerderij Kobus
 • Floraweg voetbalveldje
 • Oude Azaleastraat/Derde van Hezewijkstraat

 

De speelplaats in de Rozenbuurt is niet onderzocht. In 2017 is het parkje met de speelplaats aangelegd. Daarvoor is toen eerst schone grond neergelegd. Daarop kunnen kinderen veilig spelen. 

 

Op veel speelplaatsen ligt ook speelzand. De gemeente gebruikt voor speelzand altijd schoon zand. Spelen op (kunst) gras, of bijvoorbeeld houtsnippers is ook veilig.

 

Wat hebben we precies onderzocht?

We hebben de bovenste 20 centimeter grond van de speelplaatsen onderzocht. Dat is de grond waar jonge kinderen mee in aanraking kunnen komen. Bij sommige speelplaatsen spelen kinderen duidelijk ook in de struiken. Daar hebben we ook de grond van de paadjes in de struiken onderzocht.

 

Vooral jonge kinderen (0-6 jaar) zijn gevoelig voor lood. Als zij lood binnenkrijgen, heeft dat gevolgen voor hun hersenen. Die ontwikkelen zich dan minder goed. Hierdoor kunnen deze kinderen een iets lager IQ krijgen.

 

Heeft u vragen over het onderzoek?

Stuur dan een mail naar bodem@nijmegen.nl, of bel naar telefoonnummer 14024 en vraag naar Astrid van Eekeren van bureau Archeologie en Bodemkwaliteit.