Wijkbudget 't Broek

Het wijkbudget is bedoeld voor ideeën van bewoners om de wegen, paden, pleinen, het groen en de speelvoorzieningen in de wijk mooier te maken of te verbeteren. De hoogte van het budget is gebaseerd op de oppervlakte openbare ruimte en het aantal woningen in de wijk.

Budget 2022:
Met wijkbudget hebben we een bijdrage geleverd aan de realisatie van de pumptrack en het versmallen van de Broekstraat.

2023

€ 14.000,-

2024

€ 10.000,-