Speeltuin leuvensbroek

De speeltuin en muurtje in Leuvensbroek 21ste straat zorgt meer voor overlast dan dat er spelende kinderen in de speeltuin aanwezig zijn. De overlast is zo groot dat hier meerdere malen per avond handhaving door de straat rijd. In de ochtend en middag is het erg druk met fietsers en auto's omdat er een school staat in deze straat. Dit brengt soms gevaarlijke situaties met zich mee. Mijn/ons voorstel van onze straat; Haal de speeltuin weg en maak er parkeerplaatsen van. De buurtbewoners hebben weer rustige avonden en er ontstaat meer overzicht en parkeerplaatsen voor school/ouders en buurtbewoners.  

Initiatiefnemer

Deelnemers

Budget

  • anti zitconstructie

    Jaarlijks, van 2021 tot en met 2021
    project.budget.fields.is_assigned-alt

Feedback van de gemeente

In overleg met de afdeling veiligheid wordt op de muur en het hek rond de speeltuin een anti-zitconstructie geplaatst. We gaan bekijken hoe en of dit werkt. We wachten met verdere aanpassingen aan de speeltuin tot we weten wat het effect is van de anti-zitconstructie.

Beste Jessica, we zien in de reacties dat u contact heeft met de directeur van de school. Bij voldoende draagvlak kan de speeltuin opgeheven worden. Het is dan wel belangrijk dat de kinderen een andere mogelijkheid krijgen om te spelen. Zou u aan de school willen vragen of zij bereid zijn om het schoolplein open te stellen buiten de schooltijden? De locatie heeft een groenbestemming. In deze bestemming mag niet geparkeerd worden, daarom kunnen we geen parkeerplekken aanleggen. We kunnen wel kijken wat er mogelijk is qua gras of beplanting.

Beste Jessica, hartelijk dank voor het indienen van uw idee op MijnWijkplan. Wij bespreken uw idee intern en komen erop terug.

Reacties

Ik heb begrepen dat er een antizit constructie op het muurtje voor onze huizen gestart gaat worden, er is gisteren door iemand van alles opgemeten, er komen een soort driehoeken op het muurtje. Wij als bewoners zouden liever meer groen zien in de vorm van het muurtjeweg en daar dan een beuken haag of iets dergelijks, wij zijn blij met het feit dat er iets aan wordt gedaan alleen missen we hierbij de inbreng van de bewoners en hun ideeën. Is het plan nog te wijzigen of is dit het nu? Mvgr Dick

Antwoord

Beste Dick, Bedankt voor het meedenken.Klopt, in overleg met de afdeling Veiligheid is de keuze voor een anti-zitconstructie gemaakt.Ik zie dat Jessica Lochtenberg de initiatiefnemer is. Wellicht dat jullie gezamenlijk de omschrijving van jullie idee kunnen aanpassen. U kunt eventueel ook een nieuw idee op Mijn Wijkplan plaatsen. We kunnen in het voorjaar van 2022 een bijeenkomst (buiten) organiseren om jullie idee/wensen te verzamelen en te bespreken.Voor nu willen wij even afwachten hoe dit uit gaat pakken.

Antwoord
Gepromoveerd naar In uitwerking op 15-06-2021

Hoi Ashley, Hierbij de reactie van de wingerd Ik heb je dit ook privé gestuurd Beste Jessica, Ons plein is altijd al open en beschikbaar tot het moment dat we gaan sluiten (ongeveer 18.00 uur). De gemeente mag ook de toestellen verplaatsen naar ons plein, daar is ruimte genoeg voor! Met vriendelijke groet, Berry Bakker Directeur Bs de Wingerd Nijmegen

Antwoord

Ik heb uw initiatief gelezen in het wijkplan. Als directeur van basisschool de Wingerd stoor ik mij vanaf het begin dat ik hier werk (bijna 2 jaar) enorm aan de rommel die wordt veroorzaakt door hangjeugd in en om het speeltuintje aan de 21ste straat Leuvensbroek. Geregeld ruimen wij als school enige rotzooi op maar het blijft zich maar herhalen. Hoe graag wij kinderen ook nabij de school zien spelen, deze overlast maakt dat ik uw plan van harte kan steunen om het speeltuintje te verplaatsen naar elders in de wijk. Dat geeft misschien ook mogelijkheden om de parkeeroverlast van het wijkje te verminderen door de vrijkomende ruimte te benutten voor extra parkeerplaatsen of voor een betere doorstroom van verkeer. U mag mijn reactie plaatsen als reactie op uw initiatief. Wanneer ik er verder iets voor kan betekenen dan hoor ik dat graag. Succes! Met vriendelijke groet, Berry Bakker Directeur Bs de Wingerd Nijmegen

Antwoord

Het weghalen van de muurtjes en vervangen door groen/struiken in de straat zal niet alleen bijdragen aan de rust in de buurt maar maakt het geheel ook een beetje groener. De verplaatsing van het speeltuintje zou in combinatie kunnen met een ander idee uit de wedensteinbroek waar men juist een uitbreiding wil van de speeltuin. de extra ruimte die ontstaat kan dan worden gebruikt om extra parkeerplaatsen te maken zodat niet iedere ochtend de straat geblokkeerd is met ouders die de kinderen komen brengen/ophalen van de scholen.

Antwoord

Ik zou meer groen planten en stenen weghalen, Bij het speeltuintje is inmiddels de halfronde zitmuur weggehaald, alleen zit de jeugd nu regelmatig op het muurtje voor onze huizen en op het hekwerk wat in de plaats is gekomen van de halfronde muur. Ik spreek ook namens meerdere buren die zich hierbij aansluiten. Ik wil graag kijken of we meer groen kunnen aanleggen ipv de  muurtjes en een hek om zo de zitgelegenheid te ontmoedigen en de overlast te beperken. Ik snap best dat de jeugd ergens heen moet maar het is wel jammer dat dat bijna iedere avond bij ons voor de deur is. Ook de wijkagent en bindkracht 10 zijn op de hoogte van deze overlast

Antwoord
Idee is ingestuurd op 14-04-2021