Bloemen-rand

Voor het stimuleren van biodiversiteit wil ik voorstellen een bloemen-rand aan te leggen langs de strook met struiken in het park tussen Leuvensbroek en Wedesteinbroek. Deze bloemen-rand van 30cm tot 50 cm loopt langs de gehele strook met struiken.

De bloei zal insecten aantrekken die op hun beurt weer andere dieren aantrekken waardoor een diverser biotoop wordt gecreeerd.

Het is de bedoeling om de bewoners die om het park wonen bij de aanleg te betrekken. Als voorbeeld wil ik de realisatie van de jeu-de-boulle-baan aanhalen tegenover De Brack aanhalen.

 

Voor de uitvoering stelt de gemeente gereedschap (bv tuinfrees) ter beschikking voor het maken van de border en bloemenzaad om in te zaaien. De bewoners voeren het plan uit. Ikzelf zal daarin het voortouw nemen.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Goed nieuws!
Donderdag 4 juli zijn we samen met de initiatiefnemer op locatie geweest.

De wens voor het creëren van een border met diverse bloemen in het park, kunnen we realiseren.

De groenadviseur maak hiervoor een plan. In het najaar willen we samen met de initiatiefnemers en eventueel andere bewoners de stroken inzaaien.

Reacties

Gepromoveerd naar In uitwerking op 09-07-2024
Idee is ingestuurd op 10-05-2024