Fietscrossbaantje

Op het veldje / speeltuintje aan de Gouden Torrenstraat zouden de kinderen uit de buurt graag een fietscrossbaan willen hebben. Op dit moment liggen er tussen het speeltuintje en voetbalveld enkele (voet)paden, maar zonder bochtjes en heuveltjes. 

In de basis zijn er in dit buurtpark al enkele structuren aanwezig waarop voortgeborduurd kan worden, zoals de hoogteverschillen, robuuste plantvlakken en volgroeide bomen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om regenwaterbergingsbassins te maken op de plekken waar de grond wordt weggehaald om de crossbaan te kunnen realiseren. Een win-winsituatie in de Hatertse Hei!

  • spelende kinderen
  • ontlasting riool door infiltratiemogelijkheid
  • kans op vergroten biodiversiteit 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Beste bewoners, 

Het idee wordt intern besproken met de vakinhoudelijk adviseur. Dit idee is ook geplaatst op de pagina van de Hatertse Hei: Fietscrossbaan - MijnWijkplan . Houdt deze pagina in de gaten voor nieuws. 

 

 

Reacties

Idee is ingestuurd op 05-02-2023