Besteding wijkbudget

'In 2020 hebben bewoners diverse ideeën op nijmegen.nl/mijnwijkplan geplaatst. Verschillende ideeën zijn door bewoners opgepakt en zijn gezamenlijk tot uitvoering gebracht.

Niet in alle wijken zijn voldoende ideeën ingediend  om het wijkbudget volledig te besteden in de wijk.

De overgebleven budgetten van de verschillende wijken in stadsdeel Midden hebben we bij elkaar gevoegd. Dit bedrag hebben we besteed aan een drietal projecten die voortgekomen zijn uit meldingen van bewoners.

Het overgebleven wijkbudget van stadsdeel Midden worden besteed aan:

  • - Het verhelpen van worteldruk en het herstellen van trottoir aan Marga Klompélaan.
  • - De bestrating van de inrit van de Jacob van Lennepstraat aan de Tollensstraat vervangen.
  • - De bestrating van de drempel aan de Willemsweg herstellen. De drempel ligt ter hoogte van huisnummer 211.’