Zebrapad

Op het kruispunt Heinrich bollstraat - Ananta Toerstraat - Renate Rubinsteinstraat is een stukje trottoir ter grote van een parkeerplaats. Dit wordt vaak verkeerd gezien als een parkeerplaats, waardoor auto's regelmatig direct aan het kruispunt geparkeerd staan. Dit zorgt voor slecht zicht op de straat, wat met de vele spelende kinderen gevaarlijk kan zijn.

Oplossing: Zebrapad over de Heinrichbollstraat, van de Renate Rubinsteinstraat naar de Ananta toerstraat.

Door een zebrapad te plaatsen aan dit vak is duidelijk dat het geen parkeervak is maar een trottoir. 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Dank u voor het plaatsen van uw idee op MijnWijkplan. Verkeersveiligheid is een belangrijk thema dat zich niet leent voor participatie. Wanneer wij een melding over een verkeers(onveilige) situatie binnen krijgen, verzamelen we verschillende gegevens over de locatie en situatie. Als daaruit blijkt dat de situatie niet aan de gestelde normen voldoet beslist de gemeente om dit aan te pakken. Wij bespreken uw idee tijdens het verkeersoverleg en geven u een terugkoppeling via de mail. Mocht u meer of andere ideeën hebben, dan zien wij deze graag tegemoet op MijnWijkplan.

Reacties

Idee is ingestuurd op 08-06-2021