Speeltuinen

In de wijk Grote Boel wonen enorm veel kleine kinderen die graag naar buiten willen om te spelen. Er is 1 klein plekje (1 schommel en duikelrek) reeds aangebracht waar bijna 850 huishoudens het mee moeten doen. 

Graag zouden wij meer speelplekken zien zoals bijvoorbeeld bijgevoegde foto’s van het Pinkeltje in Wapenveld. Kinderen kunnen hier klimmen en uitleven en zich echt kind voelen in deze mooie groene jonge wijk.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Hierbij nodigen wij u uit voor een informatie bijeenkomst op Dinsdag 28 augustus 2018 om 19:30 uur in de theaterzaal v an het wijkcentrum De Klif, Pijlpuntstraat 1, 6515 DJ Nijmegen. Aan de Heinrich Böllstraat en de Brink in de wijk de Grote Boel worden in het najaar speelplekken ingericht. Op basis van de inbreng van bewoners tot nu toe, beleid en stedenbouwkundige visie, zijn ontwerpen gemaakt. Deze willen wij u graag presenteren en zal de basis zijn voor de uiteindelijk aan te leggen speelplaatsen. De keuze voor bepaalde details, zoals de keuze voor een speeltoestel of groen, wordt bepaald door het draagvlak onder bewoners en gebruikers. Op deze bijeenkomst inventariseren we graag uw meningen en ideeën. U bent van harte welkom! Tot dan!

Op twee locaties in de Grote Boel worden speelplekken gerealiseerd. Aan de Heinrich Böllstraat en op de Brink. Hiervoor wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Update: zodra de schets ontwerpen klaar zijn (verwachting is in de loop van Mei 2018) zullen alle bewoners worden uitgenodigd om mee te denken.

We zijn n.a.v. een bewonersinformatieavond in oktober 2017 nu met een groepje bewoners van Grote Boel in gesprek over spelen in de wijk. De voorgestelde locaties zijn de Brink en de Heinrich Böllstraat. Zodra er een schetsontwerp ligt, zal er weer een inloopavond voor de wijk worden georganiseerd om hier verder over met elkaar van gedachten te wisselen. Daarnaast wordt er aan de rand van de wijk, tegen de Keizer Hendrik VI-singel en de Margaretha van Mechelenweg, een groenstrook aangelegd waar ook de wat oudere kinderen een speelplek (o.a. trapveldje) kunnen vinden. In het zuidelijke deel van Grote Boel zijn eind vorig jaar twee speelplekken gerealiseerd, in de Annie MG Schmidtstraat en de Kleine Boel. Die zijn, op afwerking van de bodem na (wordt na de vorstperiode aangepakt), klaar. CW21022018

Reacties

Gepromoveerd naar In uitwerking op 02-08-2018

Erg blij met deze plannen, ik ben benieuwd naar de ontwerpen.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 20-02-2018