Dorpensingel

Er komt een nieuwe weg tussen het Keizer Augustusplein (de Ovatonde) en de Zandsestraat. De weg heeft als tijdelijke naam Dorpensingel-Oost. Deze weg is nodig omdat Nijmegen-Noord snel groeit. Tegelijk met de nieuwe weg passen we in het project Dorpensingel de verkeerssituatie op drie andere plekken aan. Het project Dorpensingel zorgt ervoor dat Nijmegen-Noord en Bemmel goed bereikbaar blijven en dat de verkeerssituatie in het gebied veiliger wordt.
De gemeenten Nijmegen en Lingewaard voeren het project Dorpensingel samen uit. Zij hebben daarover op 19 maart 2019 een overeenkomst getekend. De provincie Gelderland betaalt mee aan het project.

De vier onderdelen van het project Dorpensingel zijn: 

•           Dorpensingel-Oost: we leggen de nieuwe weg aan.

•           Vossenpelssestraat: hier komen maatregelen om het verkeer langzamer te laten rijden.

•           Ressensestraat: op deze straat maken we de oversteek van het RijnWaalpad veiliger.

•           Vossenhol: we maken deze weg breder en we delen hem anders in.

Waar zijn we nu mee bezig

  • Er is een ontwerp gemaakt voor de Dorpensingel en ook een landschappelijk inpassingsplan. Dit laatste is onderdeel van het bestemmingsplan. Hier vindt u meer informatie over de werkwijze van een omgevingsplan en bestemmingsplan 
  • Voor het Vossenhol wordt momenteel het ontwerp aangepast zodat het past bij een maximumsnelheid 30 kilometer pet uur. Eind maart is hierover een bewonersavond georganiseerd. Voor de zomer wordt het ontwerp voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders van Lingewaard 
  • We zijn bezig met het aankopen van de benodigde gronden voor de aanleg van de Dorpensingel en de vernieuwing van het Vossenhol. 
  • Na de zomer starten we met de voorbereidingen voor de aanbesteding van de aanleg van de Dorpensingel en vernieuwing van het Vossenhol.  
  • Voor het noordelijke deel van de Vossenpelssestraat tot aan de Zandsestraat moeten we het plan nog maken. We weten nog niet wanneer we een eerste ontwerp met de omwonenden bespreken. De bedoeling is dat we tegelijk klaar zijn met de aanleg van de Dorpensingel.

Documenten

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Na de zoveelste vertraging van de Dorpensingel zou het bestemmingsplan na de zomer worden gepresenteerd. En in september zou er een inloopbijeenkomst worden georganiseerd. We zijn nu weer 4 maanden verder kunt u nu laten weten wanneer de plannen gepresenteerd worden en wanneer deze bijeenkomst in september gaat plaatsvinden?

Antwoord

Ik moet zeggen dat als initiatiefnemer van het Draagvlak Lent en van de verkeersgroep van Wijkraad Lent wij weinig betrokken worden bij uitwerking van dit raadsbesluit uit 2011 Sinds de overeenkomst in 2019 en een door provincie aanvullend geldelijke bijdrage zou de weg er eerst in 2021 en nu eindelijk in 2022 er komen te liggen. In febr. 2020 zijn wij met een afvaardiging bij de bijeenkomst in Bemmel geweest, dit heeft geleid tot een ontwerp welke in mrt 2021 met omwonenden en belanghebbenden is besproken. Het ontwerp is verder geoptimaliseerd en definitief gemaakt als basis voor het Best. Plan De laatste informatie betreft eind mrt 2022 publicatie ontwerp BP en in April inloopbijeenkomst De rotonde bij Hornbach is nu wel gerealiseerd. Kunt U ons weer eens wat laten weten.

Antwoord

Beste Charles,De planning is aangepast omdat het ontwerp bestemmingplan voor de zomer publiceren niet haalbaar was. Dit zal nu na de zomer worden.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 10-03-2021