Dorpensingel

Er komt een nieuwe weg tussen het Keizer Augustusplein (de Ovatonde) en de Zandsestraat. De weg heeft als tijdelijke naam Dorpensingel-Oost. Deze weg is nodig omdat Nijmegen-Noord snel groeit. Tegelijk met de nieuwe weg passen we in het project Dorpensingel de verkeerssituatie op drie andere plekken aan. Het project Dorpensingel zorgt ervoor dat Nijmegen-Noord en Bemmel goed bereikbaar blijven en dat de verkeerssituatie in het gebied veiliger wordt.
De gemeenten Nijmegen en Lingewaard voeren het project Dorpensingel samen uit. Zij hebben daarover op 19 maart 2019 een overeenkomst getekend. De provincie Gelderland betaalt mee aan het project.

De vier onderdelen van het project Dorpensingel zijn: 

•           Dorpensingel-Oost: we leggen de nieuwe weg aan.

•           Vossenpelssestraat: hier komen maatregelen om het verkeer langzamer te laten rijden.

•           Ressensestraat: op deze straat maken we de oversteek van het RijnWaalpad veiliger.

•           Vossenhol: we maken deze weg breder en we delen hem anders in.

Planning
Wij hebben de Ressensestraat in augustus 2019 met een tijdelijke maatregel veiliger gemaakt. Fietsers geven voorrang aan verkeer op de Ressensestraat. Wij zijn met verschillende partijen in overleg over een definitieve oplossing.

Wij rondden in 2020 de werkzaamheden aan de Vossenpelssestraat-Zuid en Lauwikstraat af. Wij hebben de Vossenpelssestraat-Zuid, de Laauwikstraat en Bekkersland ingericht als 30 km/u-wegen. Het asfalt is vervangen door geluidsarme klinkers en wij hebben verhoogde kruispunten aangelegd en versmallingen bij bushaltes.

Voor de aanpassing van het Vossenhol en de aanleg van de Dorpensingel-Oost hebben we ontwerpen gemaakt. Hierbij hebben we veel rekening gehouden met de landschappelijke inpassing. De ontwerpen zijn verwerkt in ontwerpbestemmingsplannen. Deze lagen eind vorig jaar ter inzage.

In september hebben de gemeenteraden van Nijmegen en Lingewaard de reactienota bij de zienswijzen op het concept-bestemmingsplan Dorpensingel en ook het bestemmingsplan Dorpensingel vastgesteld. De komst van de Dorpensingel is daarmee een stapje dichterbij. De documenten bij dit besluit treft u onder de bijgevoegde link  :Ontwerpbestemmingsplan Landschapszone: agendapunt 3.2 van de openbare besluitenlijst van 27 september 2023

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Na de zoveelste vertraging van de Dorpensingel zou het bestemmingsplan na de zomer worden gepresenteerd. En in september zou er een inloopbijeenkomst worden georganiseerd. We zijn nu weer 4 maanden verder kunt u nu laten weten wanneer de plannen gepresenteerd worden en wanneer deze bijeenkomst in september gaat plaatsvinden?

Antwoord

Ik moet zeggen dat als initiatiefnemer van het Draagvlak Lent en van de verkeersgroep van Wijkraad Lent wij weinig betrokken worden bij uitwerking van dit raadsbesluit uit 2011 Sinds de overeenkomst in 2019 en een door provincie aanvullend geldelijke bijdrage zou de weg er eerst in 2021 en nu eindelijk in 2022 er komen te liggen. In febr. 2020 zijn wij met een afvaardiging bij de bijeenkomst in Bemmel geweest, dit heeft geleid tot een ontwerp welke in mrt 2021 met omwonenden en belanghebbenden is besproken. Het ontwerp is verder geoptimaliseerd en definitief gemaakt als basis voor het Best. Plan De laatste informatie betreft eind mrt 2022 publicatie ontwerp BP en in April inloopbijeenkomst De rotonde bij Hornbach is nu wel gerealiseerd. Kunt U ons weer eens wat laten weten.

Antwoord

Beste Charles,De planning is aangepast omdat het ontwerp bestemmingplan voor de zomer publiceren niet haalbaar was. Dit zal nu na de zomer worden.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 10-03-2021