Meer parkeerplekken bij "De Regisseur Zuiderveld Nijmegen"

Er zijn te weinig parkeerplekken gerealiseerd op de locatie Zuiderveld. De bewoners dienen telkens meerdere straten verderop te parkeren. Dit resulteerd in dat auto's creatiever om gaan met parkeerplekken (parkeren op stoep, strak achter op elkaar etc.). Dit om te kunnen laden en te lossen en door gebrek aan parkeerplekken. Ook dit is bevestigd na een bezoeksronde met Wijkagent van Regio Noord Dhr. G. Codrington.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 02-01-2022