Hondenuitlaatplek (HUP) en losloopgebied met opruimplicht

Het aantal honden in de wijk Zuiderveld neemt toe. En al die honden verdienen ruimte om lekker te kunnen rennen. 
Het aantal wijkbewoners neemt ook toe. Al die bewoners, groot en klein, verdienen een poepvrije wandel-, speel- en rauszone. De overlast van alle hondenpoep is enorm, met name op de 'wat meer afgelegen' grasvelden. 

Het zou voor de wijk ontzettend fijn zijn als er een vaste hondenuitlaatplek komt met prullenbak. En het liefst ook een groot losloopgebied met bankje, wat hondentoestellen of zo en prullenbak. Dan kunnen we de hondenuitlaters verwijzen naar die loopplek en houden we de overlast van de hondenpoep beheersbaar in de woonwijk Zuiderveld.

De plek? Wellicht rondom de wadi's tussen Alfred Hitchcockstraat en de Keizer Hendrik VI-singel? Of ergens een stukje verder dan het nu aangelegde trapveldje? Het trapveld moet dan omheind gaan worden.

(dank overigens voor alle hondenbezitters die hun hond uitlaten en die wél de poep opruimen én thuis weggooien!)

--------------------------------------------------------------

Reactie gemeente op 08-12-2022

Beste bewoners,

Dit idee is binnen de gemeente besproken en we voorzien jullie graag van een terugkoppeling:

Op het moment wordt onderzocht of en waar in Nijmegen-Noord een voorziening voor honden kan komen. We herkennen dat deze er moet komen, maar het is nog niet duidelijk in welke vorm en op welke plek we dit kunnen laten landen. Als hier meer duidelijkheid over is, worden jullie hierover geïnformeerd.

In de tussentijd vragen we u overlast van hondenpoep te blijven melden via de Meld&Herstel. Uit meldingen ontstaat een dossier waaruit blijkt wat de meest overlastgevende plekken zijn.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Beste bewoners,

De reactie van de gemeente vinden jullie hiernaast, onder het idee.

Beste bewoners,

Hartelijk dank voor jullie betrokkenheid bij de buurt! Het idee wordt intern besproken en er volgt binnenkort een inhoudelijke reactie. 

Reacties

Hup hup, laat maar ‘landen’ die HUP!

Antwoord

Zou heel fijn zijn en eigenlijk noodzakelijk want de honden kunnen nergens veilig/omheind los. Ook het aantal prullenbakken is nihil. Zelf ben ik slechtziend en het is heel vervelend om steeds met een vieze taststok en kinderwagen thuis te komen!

Antwoord
Idee is ingestuurd op 19-10-2022