Honden Faciliteiten

Door dat er zo veel honden in de wijk wonen, en bijkomen. Is het misschien een leuk idee om op het grote veld een mooie hondenplek te creeeren? Zo iets als bij Park Lingezegen. Het speelveldje bij de brandweer, is voor ons namelijk niet makkelijk bereikbaar lopend. Daarbij missen wij heel erg de hondenpoepbakken. Er wordt nu naast ons huis op de kleine grasveldjes, vaak nalatig gedaan met het opruimen van hondenpoep.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Op o.a. de door u bedoelde locatie is in de ontwikkeling een HondenUitlaatplaats (HUP) gepland. In het bijgevoegde receptenboek ziet u alle locaties van de HUP's en het geplande hondenlosloopgebied. Voor de kortere termijn wordt de Dar verzocht hondenpoepbakken te plaatsen. Wij houden u op de hoogte.JS02082018

Beste bewoners: u heeft met oa Carline via mijnwijkplan contact gehad over uw wensen mbt hondenuitlaatmogelijkheden. Om toch te kijken of er op korte(re) termijn enigszins iets verbeterd kan worden, heb ik binnenkort een overleg gepland met collega's van DAR en toezicht, maar ook degene die verantwoordelijk is voor het groen, om te bekijken, waar het bijvoorbeeld handig(er) is om poepbakken te (ver) plaatsen. Tevens om de collega's van toezicht aan te geven waar zij in gesprek moeten gaan met hondenbezitters. (korte termijn) Tevens alvast te kijken op welke plaatsen groenstroken kunnen worden ingericht als losloopgebied / honden uitlaatplaatsen. UIteraard zullen betreffende bewoners hier tzt ook bij betrokken worden. Eerst investeren in bijplaatsen van poepbakken en aandacht (op projectbasis) van toezicht om honden bezitters "op te voeden"

Ik heb contact gehad met de stedenbouwkundig ontwerper van de Grote Boel. Hij is nu bezig om in kaart te brengen waar in de wijk, naast de hondenuitlaatplaatsen, nog hondenpoepbakken nodig zijn. Ik zal vragen of de hondenpoepbakken versneld kunnen worden geplaatst. In het Receptenboek van de Grote Boel staat aangegeven waar de HUPs en het losloopgebied gaan komen. Die locaties zijn nog in ontwikkeling, we moeten wachten tot die klaar zijn voordat we de voorzieningen kunnen aanleggen. CW29112017

Bedankt voor het posten van uw idee. De wijk Grote Boel is nog in aanbouw, het plaatsen van hondenvoorzieningen duurt helaas nog even. Dat gebeurt pas in een latere fase, wanneer het gebied zoals het zo mooi heet 'woonrijp' wordt gemaakt. In die fase worden straten en stoepen aangelegd, lantaarnpalen geplaatst en wordt het groen aangeplant. We streven er in Nijmegen naar om binnen een straal van 300m een hondenvoorziening te hebben. Dat is dan óf een hondenpoepbak óf een HUP (omheinde kleine hondenuitlaatplaats) óf, als daar voldoende ruimte voor is, een hondenlosloopgebied. CW23112017

Reacties

Persoonlijk vind ik loslopende honden niet fijn vlakbij school (dependance Griftdijk), speelgelegenheid(skatebaan) en sportveld. Er zijn genoeg kinderen en mensen die bang zijn van loslopende honden. En het blijft de vraag of de baasjes voldoende de controle hebben dat ze niet verder loslopen als in het toegestane gebied.

Antwoord
Gepromoveerd naar In uitwerking op 02-08-2018

Heel goed idee, op het gras voor ons huis en ook op de straat ligt erg veel hondenpoep, heel vies. Het zou fijn zijn als hondenuitlaters worden geattendeerd op speciale hondenpoep-plekken, zodat het niet meer ergens terechtkomt waar kinderen spelen.

Antwoord

Beste Carline, dat is fijn. Maar onze straat heeft dat allemaal al. Stoep, lantaarnpalen, groen. Moeten wij dan wachten tot eind 2020 voordat de gehele wijk af is? Dat is toch vervelend. Mensen ruimen naast onze woning de hondenpoep niet op. Graag hoor ik het, mvg Charlaine Kluck

Antwoord
Idee is ingestuurd op 21-11-2017