Afslag 38

Aanleiding
De afslag 38 van de A15 is een belangrijke entree naar Elst, Oosterhout en Nijmegen-Noord. Door de ontwikkelingen in het gebied loopt de bestaande afslag tegen z’n grenzen aan. We willen dat de inwoners van Nijmegen-Noord, werknemers van de bedrijventerreinen en ondernemers goed bij hun huis en op hun werk kunnen komen. Daarom staan er in 2024 werkzaamheden gepland aan het viaduct en aan de afslag 38. Hiermee maken we de afslag en het viaduct klaar voor de toekomstige verkeersgroei, zorgen we ervoor dat fietsers snel en veilig kunnen doorfietsen en maken we ruimte voor openbaar vervoer. We werken hierin samen met onder andere de gemeente Overbetuwe, Rijkswaterstaat, ProRail en provincie Gelderland. 

Ontwerp / aanpassing infrastructuur
Het aantal rijstroken op het viaduct over de A15 wordt verdubbeld en er komt een fietspad in twee richtingen aan de oostzijde van de Griftdijk (vanaf Keizer Hendrik VI-singel tot de A15). Het fietspad gaat vervolgens onder Rijksweg Zuid door om vervolgens via de westkant te vervolgen in gemeente Overbetuwe. De fietsers kruisen daardoor niet meer met de op-/afritten. Onderdeel van de plannen voor afslag 38 is ook de aanpassing van de Griftdijk en de rotonde Stationsstraat. Op de Griftdijk komt een nieuwe aansluiting voor de uitbreiding van het bedrijventerrein De Grift en de rotonde wordt omgebouwd tot een kruising met verkeerslichten zodat de doorstroming op de Griftdijk verbetert. Ook gaan we de aansluiting van bedrijventerrein Rietgraaf op de Griftdijk verbeteren. 

Stand van zaken
Begin januari heeft de provincie besloten niet verder door te gaan met het project RTG. Daarmee worden door de provincie ook toegekende subsidies aan gemeente Nijmegen en Overbetuwe voor onder andere aanpassingen aan afslag 38 ingetrokken en vervalt op dit moment een groot deel van de financiering voor dit project. Voor Nijmegen blijft de urgentie van dit project onveranderd hoog. Wij zijn op dit moment bezig om oplossingen te vinden voor deze situatie met als doel door te kunnen met dit project.

Meer informatie over RTG:

Meer informatie
Via deze pagina krijgt u updates over de ontwikkelingen van afslag 38. Meer weten over de andere twee projecten? Kijk dan:

Ook kunt u op de website van de gemeente kijken bij het dossier De Grift. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u deze stellen via degrift@nijmegen.nl

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

7 redenen voor voetpaden langs Griftdijk – 1. Voetpaden horen bij het STOP-beleid van de gemeente: eerst de S van Stappen (lopen), vóór de T van Trappen (fietsen). Voetgangers komen er nu bekaaid vanaf. 2. Met bedrijventerrein Griftdijk in het westen, Zuiderveld in het oosten, Nijmegen-Oosterhout in het zuiden en De Grift/Park 15 in het noorden groeit de bebouwing aaneen, waardoor meer bestemmingen op loopafstand komen. 3. OV-reizigers moeten 500 (vanaf halte Stationsstraat) tot 1.500 meter (naar hun werk op De Grift/Park 15) over het fietspad lopen. 4. Nijmegen afficheert zich als wandelstad. Die wandelaars lopen in steeds grotere getale op het fietspad. Hun verschil in snelheid met e-bikes en speed pedelecs groeit. Dat is niet veilig, zeker niet in het donker. 5. Ook mensen met rolstoel of scootmobiel moeten nu over het fietspad. 6. Naast de Griftdijk is genoeg ruimte voor voetpaden. 7. De heringerichte Griftdijk ligt er minimaal 50 jaar. Voor aanleg van voetpaden geldt: nu of nooit.

Antwoord

6. Wij pleiten ook voor een afzonderlijk voetpad langs de gehele Griftdijk en Rijksweg Zuid (gezien de voetgangersstroom van en naar bushaltes, de trimmers en de hondenuitlaters, maar zeker ook vanwege de (trainende) vierdaagse wandelaars op de route Nijmegen/Elst).

Antwoord

Vervolg: Wij zijn geen voorstander van tweerichtingen-fietspaden (zeker wanneer daar lussen in worden gelegd om hoogteverschillen te overbruggen) op fietsroutes, die intensief gebruikt worden voor woon/werk- c.q. woon/school-verkeer en niet alleen voor recreatief gebruik . 4. De rotonde Stationsstraat-Griftdijk zou een VRI-geregelde kruising dienen te worden, aldus de voorgelegde plannen. De noodzaak is allerminst aangetoond en fietsers zijn gebaat bij een blijvende rotonde met fietsers in de voorrang (rotonde ligt straks binnen de bebouwde kom). 5. Bedrijventereinen langs autosnelwegen dienen rechtstreekse aansluitingen te hebben aan deze auto-routes. Dat zou ook op moeten gaan voor het XXL-bedrijventerrein De Grift, alsmede Park 15 en zelfs ook de Railterminal Gelderland. Daarmee valt een deel van de druk van het autoverkeer op lokale verbindingen als de Griftdijk weg. Des te verder auto’s blijven van fietsroutes, des te veiliger. 6. wordt vervolgd.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 28-02-2023