Zebrapaden bij kruising basisschool De Uitdaging

Ik zou graag zien dat hier meer aan de veiligheid wordt gedaan voor de schoolgaande kinderen, hun ouders en wandelaars. Elke ochtend is het heel druk met auto's die de wijk uitrijden en kinderen die naar school gaan of naar de kinderopvang. Je moet ogen in je achterhoofd hebben om alles in de gaten te houden. Ondanks dat dit een 'auto te gast' straat is het vreemd dat zij voorrang hebben en hier weinig rekening is gehouden met kinderen die naar school gaan. Je zou toch minstens verwachten dat met behulp van zebrapaden kinderen veilig de straat kunnen oversteken naar school toe. 
Daarom zou ik graag zebrapaden toegepast zien. Volgens mij is dat met minimale kosten en inspanning te overzien. 

----------------------------------------------------------------------------

Reactie gemeente 17-03-2022:

Beste betrokkenen,

Deze week is de initiatiefnemer per mail geïnformeerd door onze verkeersdeskundige n.a.v. dit idee. Bij deze ook voor jullie de kern van de reactie:

We zijn bekend met de problemen en krijgen hier vaker klachten over. Ongeacht het feit dat er op dit punt altijd enige verkeersdrukte en chaos zal zijn op momenten dat het druk is bij de school, zouden we hier graag aanpassingen doen in de weginrichting om het kruispunt overzichtelijker te maken.

Dit kunnen we alleen nu nog niet doen, omdat nog niet duidelijk is welke ontwikkelingen er precies gaan plaatsvinden in het nabije gebied. Voor een goed wegontwerp willen we eerst graag weten hoeveel verkeer en welke type voertuigen op deze weg komen rijden. De mogelijkheid om een zebrapad aan te leggen is ook afhankelijk van de verkeerssamenstelling. We nemen deze suggestie graag mee bij het zoeken naar verbeteringen voor de verkeerssituatie hier.

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar verkeer@nijmegen.nl of bellen naar +31 6 2967 4060. Op Mijn Wijkplan zal dit idee worden gearchiveerd.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Beste betrokken,

Hiernaast, onder het ingediende idee, vindt u de reactie van de gemeente.

Beste initiatiefnemer, 

Bedankt voor uw betrokkenheid en het indienen van dit idee. Uw bericht is doorgestuurd aan de verkeersdeskundige en u ontvang hierover nog een terugkoppeling. 

Reacties

Hallo Latifa, ik heb inderdaad inmiddels reactie ontvangen van de gemeente. Het is dus even afwachten wat de ontwikkelingen brengen in de situatie nabij de school. Ik begreep dat er gedacht wordt aan appartementen. Ik blijf graag op de hoogte van de plannen.

Antwoord

Misschien prettig om te weten dat dit ook meer dan een jaar geleden bij de gemeente is aangekaart (ter hoogte van uitgang park) maar hier is geen actie op ondernomen door de gemeente.

Antwoord

Van harte mee eens! Denk alleen dat dit niet van het budget van Mijn Wijkplan moet, maar dat de gemeente dit zelf moet regelen. Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in de openbare ruimte en laten hier duidelijk steken valle. De betreffende wethouder aanschrijven werkt vaak prima. Mailadres is gewoon op de site van de gemeente te vinden.

Antwoord

Graag! En daarbij mag er ook aandacht zijn voor de verkeersveiligheid ten hoogte van de basisschool/kdv. Vaak stoppen de fietsende ouders fietsers midden op het fietspad en blokkeren daarmee het doorgaande fietspad. Een soort 'afzet-haven' zou welkom zijn.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 19-10-2021